Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Aksellastrestriksjoner 2019

Leversby, Solveig Endret:08.04.2019 13:59

​Innføring av aksellastrestriksjoner kommunale veger 2019

Med hjemmel i Forskrift om kjøretøy § 5-14 blir det i henhold til vegliste innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker fra og med mandag 01.04.19 kl 08.00. Restriksjonene gjelder fra når skiltene blir satt opp.

Unntak fra restriksjonene
På veger som blir satt ned til 6 tonns aksellast gis det unntak fra restriksjonene med inntil 8 tonn aksellast/14 tonn boggilast. For til husdyr, tømming av septik, utkjøring av melk i tank, myse, kasein, bil for frakt av slakt (fisk eller kjøtt), slaktedyr, vegvedlikeholdsmaskiner (gjelder for bruk på angitt strekning), uttryknings- og bergingskjøretøyer, biler fra kraftselskaper for nødvendig arbeid for å sikre strømforsyningen, renovasjonskjøretøy og buss i rute.

Det gis ikke dispensasjoner fra restriksjonene i teleløsningsperioden utover det som er nevnt ovenfor. Det er derfor viktig at nødvendige transporter foretas før restriksjonene settes i verk.

Kommunen gjør oppmerksom på at det kan bli nedsatt aksellast på kort varsel, dersom vegenes tilstand gjør dette nødvendig. Tidspunkt for innføring gjøres ut fra temperaturutvikling.

Spørsmål i forbindelse med restriksjonene, kan rettes til Øvre Eiker kommune, Veg og park,
tlf.: 907 21 110 Roger Humlebekk eller tlf.: 913 12 886 Marit Nyhus.

Opprettet: 21.03.2019 19:35