Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Driftsresultat for 2017: 35,2 millioner kroner i mindreforbruk

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:27.04.2018 14:09

​Det ble en gledelig avslutning på Øvre Eiker kommunes driftsregnskapet for 2017. Det ble gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 35,2 millioner kroner.

​Etter pliktige avsetninger til fond, er regnskapet gjort opp med 22,5 millioner kroner i mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at skatteinntektene også i 2017 var betydelig høyere enn budsjettert, men også at seksjonene i siste tertial holdt seg innenfor tildelte rammer. Dette skyldes stram og god ledelse og gode strategiske beslutninger i seksjonene.


Jobber mot utenforskap

Overskriften for kommunens arbeid i 2017 var “Helt innafor”. Kommunen rettet oppmerksomheten mot problemet “utenforskap” – innen alle tjenester. Det er særlig i oppveksttjenestene det er behov for å jobbe godt tverrfaglig, tidlig nok, for å fange opp sårbare barn og unge. I 2017 har flere av våre tjenester satt tverrfaglig samarbeid mer i system. Et eksempel er tettere samarbeid mellom Familiesenteret og Barnevernet, der familiens ressurser og nettverk i større grad blir tatt i bruk når det er bekymring omkring et barn, og en rekke ulike fagområder bidrar til å finne gode løsninger. Et annet eksempel er tverrfaglig fraværsteam som jobber med å få barn og ungdom med bekymringsfullt høyt skolefravær raskt tilbake til skolebenken.

Gjennom etablering av Øvre Eiker-hjelpa har kommunen innført nye arbeidsmetoder innen rus- og psykisk helseområdet. Her er terskelen senket for å få et tilbud fra kommunen, med utgangspunkt i hva som er viktig for hver enkelt person.


God samspill med innbyggerne

Kommunen vedtok i 2017 en strategi for medvirkning. Strategien slår fast at det gode liv i Øvre Eiker skapes sammen, av alle som bor og jobber her. Møtene mellom kommune og innbyggere skal gjennomsyres av at kommunen skal møte folk med utgangspunkt i deres situasjon, perspektiv og ressurser. Grupper som i mindre grad deltar, skal stimuleres til deltakelse.

Øvre Eiker har lenge vært opptatt av samspillet med frivilligheten og samarbeidet skal respektere frivillighetens egenart og oppleves rettferdig. Målet er at innbyggerne skal oppleve en kommune som tar godt imot de som tar initiativ til å påvirke og som inviterer aktivt til dialog. Også de som er brukere av kommunens tjenester skal oppleve medvirkning.

Les årsrapporten for 2017

Les årsregnskapet for 2017

Opprettet: 27.04.2018 12:29