Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Badevannskvalitet i Øvre Eiker

Grøner, Cathrine Endret:02.09.2021 14:02

​​Kommunelegens kontor følger badevannskvaliteten i Øvre Eiker. Vi har generelt god badevannskvalitet i Øvre Eiker. Vi tar prøver annenhver uke og måler for antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) og Intestinale enterokokker (IE) per 100 ml vann. Du kan lese om svømmekløe (sandlopper) lenger ned i artikkelen.


​BadestedUke 25​Uke 27Uke 29

Uke 31

​Uke 33Uke 34​

​Anfinnsplass​​

​Ikke analysert

IE: 300
​TKB: 540

IE: 120
​TKB: 320

IE: 95

​TKB: 290


IE: 68
TKB: 85

IE: 51
TKB: 230

Sundhaugen

​Ikke analysert

IE: 60

​TKB: 58

IE: 8

​TKB: 1


OBS: Blågrønnalger observert. Klikk her for mer info.

IE: 7

​TKB: 10


IE: 8
TBK: 50
IE: 2
TBK: 1

Hokksund camping

​Ikke analysert

IE: 120
​TKB: 130

​IE: 39

​TKB: 54

​IE: 23

​TKB: 52

IE: 6
TKB: 170
IE: 28
TKB: 25

Hoensvannet

​​Ikke analysert

IE: 4

​TKB: 420

IE: 5

​TKB: 25

​IE: 14

​TKB: 98

​IE: 1
TBK: 15
IE: 13
TBK: 7

Düvelgården

​​Ikke analysert

IE: 380
​TKB: 520

IE: 260

TKB: 44

IE: 200

TKB: 70

IE: 93
TBK: 120

IE: 35
TBK: 30

Nedre Sandøra, Drammenselva

Ikke analysert
IE: 50
​TKB: 530

IE: 11
TKB: 51

IE: 31

​TKB: 90


​IE: 17
TBK: 1500​*
IE: 14
TBK: 1500​*


* Nedre Sandøra ikke er en badeplass, men en kontrollmåling. Prøvesvaret i Drammenselva er ikke av tilfredsstillende kvalitet. Kommunen følger med på vannkvaliteten framover. . 


Kvalitetsnormer for badevann

Badevannskvaliteten bedømmes i henhold til EU-direktivet (Directive 2006/7/EC) for badevannskvalitet som er:

God
​Mindre god​Ikke egnet for bading​​
< 100
100-1000
< 1000​


 

Blågrønnalger observert på Sundhaugen

Det er observert blågrønnalger på Sundhaugen i juli 2021. Blågrønnalger kan være helseskadelig, og dersom du vurderer å bade på Sundhaugen bør du sjekke at det ikke er ansamlinger av grønne flak der du skal bade. Klikk her for å lese mer om blågrønnalger og hva du bør gjøre.

Ikke bad der hvor det er ansamlinger av grønne algeområder. Hvis man bader i vann med høyt innhold av blågrønn alger som inneholder cyanobakterier,kan man få utslett og hudirritasjoner. Små barn og mennesker med sart hud/hudallergi kan være særlig utsatt. Jo lengre tid man oppholder seg i vannet, jo større er faren for å få slike reaksjoner. Badetøy eller annet tøy i kontakt med hud bør skiftes snarest dersom det har blitt vått av vann med høyt innhold av blågrønn alger. Les mer om blågrønnalger og cyanobakterier her.

Termotolerante koliforme bakterier (TKB):

Bakterier som med sikkerhet stammer fra tarmen til mennesker eller varmblodige dyr. Disse bakteriene har begrenset overlevelsestid i vann. Forekomst av slike bakterier er derfor et sikkert tegn på fersk forurensning med avføring fra dyr eller mennesker.

Intestinale enterokokker (IE):

Avføring er den viktigste kilden til intestinale enterokokker, men de kan også forekomme som miljøstammer som lever i jord og på plantemateriale. Mennesker har mindre mengder av intestinale enterokokker i avføring enn av koliforme bakterier, mens det omvendte kan være tilfelle for enkelte husdyr. Da intestinale enterokokker har noe lenger overlevelse i ferskvann enn koliformgruppen vil de kunne indikere eldre forurensning.

Svømmekløe/sandlopper

Hvert år når det er varmt opplever vi at mange badende som er allergiske får "svømmekløe". Lokalt kalles det "sandlopper". Dette er parasitter (ikter) som lever på vadefugler, men som ikke kan leve på huden til mennesker. Allikevel er det mange som reagerer på dem. Dette problemet oppstår i de fleste innlandsvann når det blir godt og varm i vannet. Det plager som oftest små barn mest fordi de bader der iktene trives best: i overgangen mellom sandstranda og vannet. Reaksjoner forebygges best ved at man dusjer i de oppsatte dusjene på Sundhaugen og tørker seg godt med håndkle etterpå.
Les mer om svømmekløe her.

Bading av dyr på badeplasser​

For å unngå bakterier i vannet oppfordres det til at dyr ikke bades på badeplassene.

Du leter kanskje også etter:

Opprettet: 29.06.2016 18:00