Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Egengodkjenning av detaljregulering - Lialøkka

Olsen, Julie Skui Endret:11.04.2017 10:43

​​Med henvisning til PBL § 12-12 vedtok Kommunestyret i Øvre Eiker 29.03.2017 i K-sak 18/17,
"Detaljregulering gbnr 100/159 og 102/68, Dynge 66, Lialøkka".

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9.
Klagen sendes ØvrRevidert%20kart%20-%20Lialøkkae Eiker kommune inne 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes med K-saksnummer og navn på planen.
Skjema om klagerett finner dere her eller ved henvendelse Servicesenteret tlf. 32 25 10 00.

Eventuell krav om erstatning eller innløsning i medhold av
PBL § 15-2 og 3, må settes fram innen tre år fra denne kunngjøringen.

icpdfReviderte bestemmelser - Lialøkka.pdf
icpdfRevidert kart - Lialøkka.pdf

Opprettet: 11.04.2017 10:20