Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Feiing og tilsyn av fritidsboliger i Øvre Eiker

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:23.05.2018 15:42

Fra 22. mai 2018 skal Drammensregionens brannvesen IKS feie og gå tilsyn på fritidsboliger på lik linje med boliger.

Feiingen og tilsynet er et resultat av ny Forskrift om brannforebygging (av 1. januar 2016) som sier at det skal utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger. 

Det har ikke tidligere vært pålagt feiing og tilsyn av fritidsboliger. Nå skal Drammensregionens brannvesen Feieren i aksjon. Foto: Drammensregionens brannvesengjennomføre en pilot som skal inneholde en risiko- sårbarhetsanalyse av et utvalg av hytter og fritidsboliger. Piloten vil danne grunnlag for hyppigheten og hvor mye tjenesten skal koste i framtida. I piloten vil vi forholde oss til samme feie- og tilsynsgebyr som gjelder for boliger.

Hva skal vi gjøre?

Vi har i oppstarten plukket ut ca 500 fritidsboliger i kommunene Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik. Fordelingen er gjort etter hvor mange fritidsboliger den enkelte kommune har. I første omgang skal vi besøke ca. 200 hytter i Sigdal, 100 i Krødsherad, mens i hver av de andre kommunene har vi plukket ut ca 40 fritidsboliger. Vi starter i Drammen 22. mai. Alle hytteeiere blir varslet 3 uker på forhånd i eget brev i tillegg følger det med en egenerklæring som skal fylles ut og returneres. Eier/bruker må være til stede når vi kommer.

Feieren gjennomfører følgende:

- Feiing av skorstein og røykkanaler.
- Kontroll av fyringsanlegget, rømningsveier, røykvarslere og slokkeapparat.
Følgende må være i orden når feieren kommer:

- Eieren skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, dvs. stige til tak og taktrinn.
- Trekk på ildsted må være lukket og evt. utettheter rundt røykrør tettes for å unngå nedsoting innendørs.

Med vennlig hilsen,
Drammensregionens brannvesen IKS

Kontaktpersoner:

Odd Ellingsen, avdelingsleder Forebyggende avdeling, m: 907 77 013
Johannes Michielsen, seksjonsleder Feierseksjonen, m: 996 48 569
Tina Brock, informasjonskonsulent, m: 402 18 723

Opprettet: 16.05.2018 15:00