Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rådmannens ledersamling

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:05.04.2019 17:22

​Alle lederne i kommunen var fredag 5. april samlet i en av årets fire felles treffpunkter.

​Disse samlingene heter “Rådmannens ledersamling” og tar for seg ulikt tema hver gang. Felles for alle samlingene er at Rådmannens ledersamling 5. april 2019rådmann Trude Andresen innleder i en times tid om hva som skjer i kommunen sett med hennes blikk – hvilke saker som er oppe til diskusjon i ledelse, hva som er sentralt politisk, hvilke mål og strategier vi jobber etter, og hvordan vi skal løse oppdraget.

Felles strategi

I denne samlingen var tre ledere invitert til å dele sine erfaringer. NAV-leder Hege Østvold Vagle var først ut. Hun understreket at hun er glad for å være NAV-leder i akkurat Øvre Eiker, og snakket om at hennes oppdrag som NAV-leder henger tett sammen med kommunens hovedstrategier: Sammen skaper vi – og arbeid mot utenforskap. Hun pekte også på hvor viktig NAV sin jobb med de voksne er, for at barn i Øvre Eiker skal få en god oppvekst. NAV-leder Hege Ø. Vagle snakket om strategier.

Sammenligner kommunen med et fotballag

Nestemann ut var plansjef Anders Stenshorne. Han mente at alle ledere i kommunen er med i den samme “bokklubben” – i hylla har vi kommuneplanen, økonomiplanen, etikkplakaten, lederplakaten og så videre. Han pekte på at hans avdeling har samarbeidsflater mot alle deler av kommunen, og de lykkes ikke dersom samarbeidet ikke fungerer. Han sammenlignet avdelingen (og kommunen) med et fotballag, som må spille sammen og trene på noen viktige ting: utholdenhet (planprosesser tar lang tid), styrke (det er mye press utenfra som må håndteres), teknikk (nye arbeidsformer og verktøy), selvstendighet, samhold og støttepasninger til hverandre.

Hvordan lykkes som leder

Dagen ble avsluttet av virksomhetsleder for barnehage, Nina Sollie, som delte sine tanker om hva som gjør at hun lykkes som leder. Hun understreket at hun ikke kan være leder uten å samspille med de hun er leder for, og at hun som leder forsøker å ha røtter (et godt verdikompass) og en helstøpt faglig forståelse. Hun gir ikke råd som ikke er etterspurt og kaster ikke opp nye baller i lufta uten at det er planlagt sammen med sine ledere.

Underveis i dagen har lederne snakket sammen rundt bordene og hva de har hørt, om det er noe som er overførbart til egen lederhverdag og hva de kan lære av hverandre.

Opprettet: 05.04.2019 16:57