Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Velle, Lene Myrvold Endret:14.06.2018 15:12

​I fjor fikk over 23 000 frivillige organisasjoner momskompensasjon. Kan laget ditt eller organisasjonen din søke?

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Momskompensasjon

Mange som ikke søker

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist. 

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. 
Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet til Lotteritilsynet. Her finner du også søknadsskjema. 

Dersom du lurer på noe, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. 
Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.Opprettet: 14.06.2018 14:53