Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

  Endret:10.11.2017 14:55

​Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene. 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:

 • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • Deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

   I saksbehandlingen vektlegger Bufdir vanligvis:
 • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
 • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker

  Søknadsfrist og søknadsskjema

  Søknadsfrist er 8. desember 2017.

  Mer informasjon om søknadsprosessen: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

  Kontaktperson og koordinator  i Øvre Eiker kommune: Eli Akermann, Familiesenteret, tlf: 32 25 12 70,

  eli-s.akermann@ovre-eiker.kommune.no

   
Opprettet: 10.11.2017 14:33