Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Bye, Ane Frederikke Endret:25.11.2019 17:37
Tilskuddsmidler for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Har dere en god idé til et prosjekt ​som kan bidra til å inkludere barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer? Da er dere velkommen til å søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søknadsfristen er 13.12.2019.

​Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Dette kan gjøres ved å opprette et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. 
Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene. 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:
- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter 
- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
- deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

I saksbehandlingen vektlegger Bufdir vanligvis:
- søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
- tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
- tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
- tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

Les mer om tilskuddsordningen og søknadsprosessen

 

Kontaktperson og koordinator i Øvre Eiker kommune

Ane Uglum, Kulturkontoret, tlf: 91155111.

Seksjon kultur og livskraft har knutepunktfunksjon overfor tilskudd til lavinteksfamilier fra bufdir.
Frivilligheten kan henvende seg til Birgithe Schumann-Olsen hvis du lurer på noe.

Ordningen het tidligere "tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier".

Opprettet: 25.11.2019 16:35