Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Foreslår nytt samarbeid om kommunelegefunksjon

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:30.01.2019 13:49

Kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Øvre Eiker vil starte et samarbeid om kommunelegefunksjonen.

Einar Braaten er en av to kommuneleger som jobber i Øvre Eiker. Bakgrunnen for det nye samarbeidet er at det de siste årene har vært vanskelig å få til en stabil dekning av kommunelegefunksjonen i de tre Numedalskommunene. Kongsberg kommune har hatt stabil kommuneoverlegedekning i flere år. Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner har samarbeidet om et interkommunalt kommunelegeteam fra 2008. Fra 1. januar 2020 vil Nedre Eiker være en del av Nye Drammen kommune. Dette vil føre til at dagens interkommunale kommunelegeteam for Eiker-kommunene ikke kan videreføres, og man må tenke nytt. Det er tenkt at de tre kommuneoverlegene som i dag er ansatt i Øvre Eiker og Kongsberg, sammen med rådgiverne i miljørettet helsevern, skulle videreføres for å dekke alle 5 kommunene.

Midlertidig avtale kan bli permanent

Sommeren 2018 ble det inngått en midlertidig avtale mellom Numedalskommunene, Øvre Eiker kommune og de tre kommuneoverlegene for å dekke kommunelegefunksjonen. Avtalen er nå forlenget ut august 2019, og den kan eventuelt avløses av en fast samarbeidsavtale på et tidligere tidspunkt. Skal avtalen mellom de fem kommunene bli permanent, må kommunestyret i alle kommunene gå inn for forslaget.

Hovedkontor i Kongsberg

Det legges opp til at hovedkontoret for kommunelegene etableres i Kongsberg kommune, men med Øvre Eiker kommune som et alternativ. Prosjektet har lagt stor vekt på at kommuneoverlegen skal være tilstede i eget kontor i hver kommune, men ha et hovedkontor i vertskommunen. Kommuneoverlegene får ansvar for hver sin kommune, men dekker opp for hverandre ved beredskap eller fravær.
Saken ble behandlet i formannskapet i Øvre Eiker onsdag 30. januar. Et enstemmig formannskap gikk inn for forslaget til avtalen, og saken går videre til kommunestyret for endelig vedtak.

Les den politiske saken om forslag til ny kommunelegeavtale.
Les mer om hva kommuneoverlegene jobber med.

Opprettet: 30.01.2019 13:41