Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ny lov om eierseksjoner

Sakshaug, Marit Tveit Endret:04.01.2018 14:56

​Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

​Ny lov om eierseksjoner med ikrafttredelse fra 1. januar 2018 fører blant annet til disse endringene:

  • Krav om at boligseksjon skal være lovlig etablert etter plan- og bygningsloven før seksjonering, jf. ny lov § 7.
  • Anledning til å seksjonere på rammetillatelse både for nybygg og eksisterende bygg, jf. ny lov § 8.
  • Saksbehandlingstid på 12 uker med bortfall av gebyr med 25 prosent per uke om fristen ikke overholdes, jf. ny lov §§ 14 og 15.
  • Kommunen fastsetter et seksjoneringsgebyr basert på de faktiske kostnader for å behandle søknaden (selvkostprinsippet), jf. ny lov § 15. Nytt gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.2018 er behandlet politisk, og ble vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre 13. desember 2017.
  • Ny hjemmel for kommunen til å kreve reseksjonering om det seksjoneres på rammetillatelse, og det ved ferdigattest er bygget med avvik fra rammetillatelse, jf. ny lov § 22.
  • Ny forskrift angir at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som er utarbeidet av departementet. Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering/reseksjonering, og den skal deretter sende seksjonsbegjæringen til tinglysing.

Ny lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Du kan lese mer om eierseksjonering/reseksjonering her.

Opprettet: 04.01.2018 14:43