Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytenking i skolehelsetjenesten gir resultater på Eiker vgs

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:22.02.2019 12:19

På Eiker videregående har de en av fylkets beste skolehelsetjenester, med helsesykepleier hver dag og lege en dag i uka. Og Øvre Eiker kommunes satsing på skolehelsetjenesten bærer frukter – i 2018 fullførte over 95 prosent av elevene skoleløpet.

Eiker videregående skole i Hokksund er den eneste videregående skolen i Buskerud med egen lege i skolehelsetjenesten. Et utstrakt og godt samarbeid mellom kommunen og lærere, rådgivere og rektor ved skolen gjør at det var 95,5 prosent gjennomføring blant elever på Eiker vgs i fjor.

Lav terskel

Hver dag hele uken kan elevene oppsøke helsesykepleier, tidligere kalt helsesøster, Britt G. Håkonsen på hennes kontor. Hun er opptatt av at det skal være lav terskel for elevene til å ta kontakt.
– Hos oss er det lav terskel og ingen «dørstokkmil». Jeg tar gjerne del i skolehverdagen også ved å besøke klassens time eller sånt. I snitt har jeg besøk av 50 ungdommer i uka, sier Britt til Eikerbladet som besøkte skolen for å skrive om skolehelsetjenesten. Foruten å møte elevene på skolen, har helsesøster gjort det til en tradisjon å bli med førsteklasseelevene på tur på høsten for å bli bedre kjent. Hun følger også opp ved senere å komme inn i klassene og snakke om blant annet psykisk helse som opptar mange unge. Kommunens helsesykepleieren er også klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse.

Tenker nytt rundt skolehelsetjeneste: ​Fv kommunalsjef Oppvekst Else Berit Kyte, helsesykepleier Britt G. Håkonsen, rektor på Eiker vgs Jan Helge Rusnes, leder for familiesenteret Lene T. Hansen og lege Trine Lise Hagen. Foto: Laila Støstad, Øvre Eiker kommune

Tett samarbeid med legeHelsesykepleier Brit G. Håkonsen og lege Trine Lise Hagen. Foto: Laila Støstad, ØEk

Helsesøster samarbeider tett med Trine-Lise Hagen som er lege og kognitiv terapeut og fast på skolen hver fredag. De jobber både med individuelle samtaler og har gruppetilbud, som for eksempel mestringsgruppe for ungdom og “Jeg tør”-gruppe. Er det behov, blir også elevene henvist videre til andre tilbud. 
– Det er fantastisk spennende. Vi trives begge veldig godt med å jobbe med ungdommen, og det kan være ganske tøffe saker vi jobber med, sier Hagen til Eikerbladet.

Kan snakke om alt

Skolehelsetilbudet på Eiker vgs er en del av satsingen “Helt innafor” i Øvre Eiker kommune hvor man jobber mot utenforskap. Tilbudet er gjort mulig gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Elevene skal kunne ta kontakt med skolehelsetjenesten om de ønsker råd og veiledning om egen helse. Det kan være alt fra prevensjonsveiledning, til samtale om livets mangfoldigheter og utfordringer. Alle kan komme opp i situasjoner gjennom livet hvor en trenger ekstra hjelp og støtte, og målet er at skolehelsetjenesten kan være denne ekstra støtten de unge trenger.

Opprettet: 22.02.2019 11:52