Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vil hjelpe deg å bo lengst mulig hjemme

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:14.02.2019 12:30

Flere eldre, nye oppgaver og forventninger til kommunen, gjør det nødvendig å omstille kommunens helse- og omsorgstjenester. Slik jobber kommunen for at du skal kunne bo hjemme lenger og klare deg bedre når du blir eldre.

​Flere eldre og stadig nye omsorgsoppgaver som blir lagt på kommunene, gjør at vi må jobbe annerledes for å møte framtidens behov. Det er en politisk vedtatt målsetting i Øvre Eiker kommune at innbyggere i alle aldersgrupper skal kunne bo hjemme lengst mulig, og at kommunen skal gi mest mulig effektive helse- og omsorgstjenester. Men hvordan skal vi klare det?

Hva kan jeg klare selv?

Kommunestyret vedtok denne uken en ny plan for rehabilitering og mestring i helse- og omsorgstjenestene. Planen er et underdokument til ny Helse- og velferdsplan som skal utarbeides i 2019. Den beskriver blant annet hvordan vi skal endre tjenestene og ta i bruk nye arbeidsformer. Illustrasjonsfoto eldreomsorg
Kort oppsummert skal alle tjenester kommunen tilbyr, i større grad ha et mestringsperspektiv. I det ligger hjelp til å tilrettelegge for eksempel bosituasjonen hjemme for å mestre hverdagslige gjøremål også når vi blir eldre. Kommunen skal sammen med brukeren, finne løsninger som er gode og samtidig på lengre sikt kostnadseffektive for kommunen. Det er vi nødt til for å kunne ha resurser til å hjelpe alle som trenger det.

Slik gjør vi det

- Å være “Sammen om hverdagsmestring” handler om en rekke tiltak på flere nivåer hos oss. Det dreier seg om holdningsendring i både befolkningen og i våre helsetjenester. Planen som nå er vedtatt av kommunestyret, følger vi opp med konkrete forbedringstiltak som fagmiljøene tar ansvar for, basert på jevnlig dialog internt og med brukere om hvilke tiltak som virker og ikke virker. Det er et langsiktig arbeid å endre kultur og dreie helse- og omsorgstjenestene, sier kommunalsjef for Helse og omsorg, Kari Hesselberg.

Satser på ny teknologi

Et av områdene kommunen er opptatt av, er innføringen av velferdsteknologi. Enkelt sagt er det nye teknologiske løsningen som gjør det lettere for deg å klare ting selv.

Les hvordan Øvre og Nedre Eiker kommune har samarbeidet for å bli foregangskommuner innen velferdsteknologi.

Nye løsninger kan hjelpe mange ulike grupper, blant annet eldre som bor hjemme eller på institusjon. For mange kan det kanskje være mestring i å klare å håndtere sine egne medisiner selv ved hjelp av elektronisk medisindosering. Andre kan føle seg tryggere i hverdagen ved bruk av nye alarmløsninger eller GPS, hjelp til å gå i trapper alene eller å komme seg opp og ned av senga på egenhånd.

Les den nye planen for rehabilitering og mestring 2019-2025 (side 314 i dokumentet)
Les den politiske saken.

Opprettet: 14.02.2019 10:25