Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prioriteringer i omsorgstjenestene

Velle, Lene Myrvold Endret:06.04.2020 12:21

​For å redusere risiko for spredning av koronavirus og ta vare på syke innbyggere best mulig har Øvre Eiker kommune etablert en egen avdeling for smitte ved Eikertun helsehus. Det er satt opp telt foran inngangen til avdelingen. Mottak av pasienter gjøres gjennom teltet for å skjerme fra andre avdelinger.

Kjære innbygger og pårørende

I likhet med resten av landet er helse- og omsorg i Øvre Eiker kommune i en vanskelig situasjon på grunn av koronavirus. Vi arbeider for fullt for å redusere risiko for smitte av koronavirus og forbereder oss på flere syke innbyggere. Samtidig må vi regne med at flere av våre ansatte blir syke i ukene som kommer. 

Personalet i helse- og omsorg må nå benyttes til de viktigste oppgavene. Det er strenge karanteneregler for helsepersonell for å redusere risiko for smitte av sårbare grupper. En del av våre ansatte er allerede i karantene. 

Tiltak mot spredning av korona

- Eikertun helsehus og boliger med bemanning er stengt for besøkende i tråd med nasjonale anbefalinger
- Hjemmesykepleiens base er delt. Sone 1 Hokksund har flyttet til Loesmoen for å redusere risiko for smitte mellom medarbeidere 
- Tilbud til innbyggere med hjelpebehov som er syke med koronavirus er forberedt
- Kommunalt ansatte med helsefaglig bakgrunn omdisponeres til prioriterte oppgaver
- Legeressursene ved Eikertun helsehus er økt

Prioritering

For å hindre spredning av viruset og utnytte ressursene våre best mulig, reduserer vi tilbudene der vi kan. I liten grad vil vi behandle søknader om støtte-/fritidskontakt, omsorgsstønad, korttids- eller avlastningsopphold, omsorgsbolig, kommunal bolig, BPA og klagesaker. En del planlagte korttids-/avlastningsopphold ved Eikertun helsehus utgår og nye søknader vil i liten grad bli innvilget.

Vi ivaretar nødvendig helsehjelp; vurdering og oppfølging av helsetilstand, sårstell, medisiner, mat, personlig hygiene og toalettbesøk.

Nødvendige hjelpemidler vil fortsatt kunne lånes. Kritiske behov for reparasjoner av hjelpemidler vil bli utført. Trygghetsalarmene fungerer som før, men det vil i liten grad bli installert nye.

Kommunens fysikalske institutter er stengt, men det er mulig å kontakte fysioterapeutene for veiledning og spørsmål ved behov.

Helse- og omsorg i Øvre Eiker skal gjøre alt vi kan for å sikre gode og faglig forsvarlige tjenester. Vi vil presisere at det utøves faglig skjønn og gjøres individuelle vurderinger for på best mulig måte å ivareta hver enkelt bruker og pasient i den vanskelige tiden vi er inne i.

Pårørende kan hjelpe

Vi oppfordrer friske pårørende som ikke er i karantene, til å bistå sine nærmeste som bor hjemme – i tett samråd med våre fagfolk. Tenk gjerne også over om det er mulig å skaffe mobil/nettbrett med skype/facetime e.l. for bedre å holde kontakten.
Vi følger situasjonen tett og evaluerer fortløpende tiltakene vi setter inn.
Kommunen beklager ulempene dette medfører for den enkelte.

Mer informasjon om koronavirus

Vi har samlet informasjon som er relevant for deg som er innbygger i Øvre Eiker kommune på ett sted. Klikk her for å lese mer.

Smittetelt på Eikertun
Bildetekst: Konstituert leder for korttids- /smitteavdelingene Charlotte Søfting Andersen og sykehjemsoverlege Mari Fiske ved Eikertun helsehus, har stått for forberedelsene sammen med personalet.


Opprettet: 24.03.2020 18:20