Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022, satsingsområder, mål og tiltak for 2019

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:24.10.2018 14:40
Kommunalsjef Leif-Arne Steingrimsen og rådmann Trude Andresen. Foto: Roy Hansen, Eikernytt.no

​Kommunalsjef Leif-Arne Steingrimsen og rådmann Trude Andresen. Foto: Roy Hansen, Eikernytt.no

​Øvre Eiker er en kommune i sterk vekst, og dette gir både utfordringer og muligheter. Inntektene til kommunen vokser, men det er også et økende behov for investeringer i infrastruktur og et økende behov for tjenester. For å skape et økonomisk handlingsrom og kunne finansiere investeringer vil det være nødvendig at utgiftene vokser saktere enn inntektene.

Omstilling av tjenestene er i god gjenge og det satses på tidlig innsats og forebyggende arbeid i alle seksjoner. Budsjett for 2019 er et svært stramt budsjett hvor det legges opp til et resultat i balanse. Det betyr at alle tilgjengelige midler er fordelt til tjenestene og det er ingen reserver for uforutsette utgifter. 

Økning i frie inntekter

Økningen i kommunens frie inntekter, rammetilskudd og skatteinntekter er på 3,8 %. Samtidig har statsbudsjettet en forventning om en lønns- og prisvekst på 2,8 %. Økningen i frie inntekter henger sammen med at befolkningsveksten i Øvre Eiker er over landsgjennomsnittet. I 2019 får kommunen også et veksttilskudd på 2,4 millioner kroner. 

Nye satsinger

Selv med et stramt budsjett, har rådmannen funnet rom for nye satsninger og styrking av tjenestene. Barnehagene og skolene får flere ansatte i løpet av 2019, det åpnes flere rom på Eikertun, helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes, ikt-tjenestene styrkes, det blir økte midler til nye digitale læremidler i skolen og mer til frivilligheten. 

For en kommune med begrenset økonomisk handlingsrom, er det viktig å holde investeringene på et lavt nivå, slik at ikke mer av driftsinntektene bindes opp i å betale renter og avdrag. Nødvendige investeringer er ikke lagt inn før i 2021 og 2022. 

Hovedprinsipper og strategier

Kommunen har to hovedprinsipper: Medvirkning gjennom visjonen “Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” og arbeid mot utenforskap gjennom “Helt innafor”-paraplyen. For å utvikle tjenestene, legger vi til grunn fire strategier:
Ett lag for god oppvekst, Sammen om hverdagsmestring, Livskraftige steder og Medarbeidere som mestrer.

Økte gebyrer

Brukerbetaling i barnehagene foreslås økt i takt med regjeringens forslag til maksimale satser. Rådmannen foreslår å øke brukerbetalingen i SFO med kr. 250,- i 2019 og ytterligere kr. 250,- i 2020. Dette gjør at SFO vil drives til selvkost fra 2020.

Vedlegg:
Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag.pdf
Gebyrhefte 2019 - rådmannens forslag.pdf

Opprettet: 23.10.2018 14:47