Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rekkefølge på vedlegg til byggesaker innsendt på epost

Nordset, Caroline Endret:07.07.2017 12:13

​Filene skal primært sendes inn i PDF-format, men for innsendelse av kartfiler (for eksempel innmåling av VA-ledninger og husplasseringer) ser vi helst at dette blir sendt på KOF- og SOSI-filer.

Hvert punkt i lista legges i hver sin PDF-fil i denne rekkefølgen:
 • Søknad 
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer 
 • Dispensasjon
 • Nabovarsler og kvitteringer for nabovarsler ( legges sammen)
 • Situasjonskart
 • Andre kart
 • Plantegninger ( kan ligge flere plantegninger sammen i en fil)
 • Fasadetegninger ( kan ligge flere fasadetegninger sammen i en fil)
 • Snitt-tegninger ( kan ligge flere snitt- tegninger sammen i en fil)
 • Oversendelsesbrev
 • Erklæringer om ansvarsrett og sentral godkjenning (i en fil pr firma)
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i matrikkelen
 • Uttalelse/ vedtak fra annen offentlig myndighet
 • Erklæringer (veirett, avstandserklæring mm i hver sine filer)  
 • Andre vedlegg, men alle skal inn på hver sin fil. 

Hvert punkt i lista legges i hver sin PDF fil.

 
Filene skal primært sende oss i PDF format, men f
or innsendelse av kart filer (for eksempel innmåling av VA- ledninger og hus plasseringer) ser vi helst at dette blir sendt på KOF og SOSI filer.

Følgende arkivformat er gyldige jfr. Riksarkivet sin forskrift § 8-17

•             Ren tekst, txt, tif = TIFF, XML eller PDF/A

•             Fotografi og bilde: tif =TIFF eller JPG = JPEG

•             Kart:  tif =TIFF eller SOSI

•             Video: MPEG-2

•             Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave.

Opprettet: 14.06.2017 13:23