Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rekkefølge på vedlegg til byggesaker innsendt på epost

Bergh, Anne-L Endret:16.06.2017 14:30

​Filene skal primært sendes inn i PDF-format, men for innsendelse av kartfiler (for eksempel innmåling av VA-ledninger og husplasseringer) ser vi helst at dette blir sendt på KOF- og SOSI-filer.

Hvert punkt i lista legges i hver sin PDF-fil i denne rekkefølgen:

 • Søknad
 • Oversendelsesbrev
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Nabovarsler også kvitteringer for nabovarsler (legges sammen)
 • Situasjonskart
 • Andre kart
 • Plantegninger (kan ligge flere plantegninger sammen i en fil)
 • Fasadetegninger (kan ligge flere fasadetegninger sammen i en fil)
 • Snitttegninger ( kan ligge flere snitt- tegninger sammen i en fil)
 • Erklæringer om ansvarsrett og sentral godkjenning (i én fil per firma)
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i matrikkelen
 • Erklæringer (veirett, avstandserklæring mm. i hver sine filer)
 • Dispensasjon
 • Andre vedlegg

Følgende arkivformat er gyldige jfr. Riksarkivet sin forskrift § 8-17

•             Ren tekst, txt, tif = TIFF, XML eller PDF/A

•             Fotografi og bilde: tif =TIFF eller JPG = JPEG

•             Kart:  tif =TIFF eller SOSI

•             Video: MPEG-2

•             Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave.

Opprettet: 14.06.2017 13:23