Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rett i jobb fra lærlingplass

Grøner, Cathrine Endret:11.09.2015 16:10

​Julie Skui Olsen har vært lærling i kontor- og administrasjonsfaget på rådhuset i Øvre Eiker kommune. Etter endt læretid, gikk hun rett i jobb i samme bedrift.

Julie Skui Olsen trives i sin nye jobb som sekretær i Øvre Eiker kommune. Foto: Grøner

-Det er vanskelig å få jobb innen kontor- og administrasjon for lærlinger, så dette er en utrolig mulighet. Det kan være over hundre søkere per stilling, og mange stillingsannonser opplyser krav om fem-seks års erfaring, og hvor skal man få den fra? Jeg er heldig som har to års erfaring som lærling i alle fall, sier Skui Olsen.

Øvre Eiker kommune har i en årrekke hatt 20 lærlinger fordelt på IKT-service, kokk/kantine, kontor- og administrasjon, helsefag og barne- og ungdomsarbeid, hvorav brorparten er tilknyttet de to sistnevnte fagområdene. Dette tilsvarer godt over én lærling per tusende innbygger, og kommunen ligger med dette på lærling-toppen i Buskerud. Lærlingene har også vært viktig politisk, og ordningen har til enhver tid sluppet unna i perioder med nedskjæringer. Fra høsten 2015 samarbeider også Øvre Eiker kommune med Lier videregående skole om en ny ordning for lærlinger i helsearbeiderfaget, der utdanningsløpet som går over fire år fører til både fagbrev og generell studiekompetanse. I tillegg til lærlingene har kommunen en rekke lærekandidater, som mottar et kompetansebevis etter endt læretid.

Utfordringer og mestringsfølelse

Skui Olsen er svært tilfreds med sin tid som lærling i Øvre Eiker kommune, selv om hun kjente på overgangen fra skolebenk til kontorstol.

- Den første dagen følte jeg meg veldig liten blant de mange erfarne kollegaene på rådhuset. Men jeg opplevde å bli trodd på, og ble flere ganger satt til å utføre oppgaver jeg var sikker på at jeg ikke skulle klare. Når jeg fikk det til, ga det en utrolig mestringsfølelse. Jeg har hele tiden blitt løftet opp, fått utfordringer, og fått lov til å gjøre feil og stille dumme spørsmål.  Mot slutten av læretiden hadde jeg såpass mye ansvar at jeg følte meg som en vanlig ansatt, og overgangen ble da heller ikke så stor, sier Skui Olsen, som nå er ansatt som sekretær for seksjon for samfunnsutvikling.

Hun har i løpet av sin læretid stort sett holdt til i servicekontoret, men også vært innom IT-avdelingen, økonomi, personal, informasjon/kommunikasjon og politisk sekretariat. Hun har, som de andre lærlingene i Øvre Eiker, hatt én fagansvarlig og en fadder å forholde seg til gjennom hele løpet. Hun sier det var tilfeldig at hun valgte å satse på yrkesfag, og savner mer informasjon fra ungdomsskolen om muligheten for fagbrev og påbygging til generell studiekompetanse.

- Hadde jeg begynt på allmenutdanning, hadde jeg helt sikkert droppet ut. Jeg er ikke sterk teoretisk, men blir flink av å gjøre ting. Det er viktig for meg å formidle at man ikke behøver å «studere seg i hjel» for å bli noe, og samtidig kunne få en ålreit jobb. Jeg føler nå at jeg har fått lønn for utdanningen min, i stedet for å ta opp lån, sier hun, og legger til at hun i første omgang har planer om å fortsette å stå i jobb, selv om hun gjennom et påbyggingsår har oppnådd generell studiekompetanse.
- Jeg lærer mye av den erfaringen jeg får i forbindelse med jobben, og det er veldig viktig for meg å trives.

Skui Olsen var den eneste i sin klasse som fikk lærlingplass, da hun ble ringt opp av Øvre Eiker kommune med tilbud om intervju. Lærebedrifter baserer seg på en liste fylkeskommunen publiserer på vigo.no, og tar deretter kandidatene inn til intervju i første omgang.

- Fravær er blant det vi vektlegger, sier Liva Aronsen, seksjonsleder kultur og lærlingansvarlig i kommunen.
- Det er viktig for oss å gi dem en myk overgang fra skole til jobb, og for mange kan fraværet være en utfordring. Vi ser på det å ha lærlinger som en viktig samfunnsoppgave, understreker hun.

Skui Olsen oppfordrer flere bedrifter til å ta imot lærlinger.

- Jeg var den eneste i min klase som fikk læreplass. Jeg tror arbeidsplassene ser på lærlingene sine som en ressurs, snarere enn en byrde. Det er mange fordeler med unge medarbeidere, blant annet fleksibilitet, evnen til å omstille seg og lære nye ting.

Først i landet

Kommunen er heller ikke fremmed for å lære nye ting av sine lærlinger. Da Skui Olsen foreslo pensjonskurs for lærlinger, tok personalavdelingen kontakt med KLP og fikk arrangert dette for første gang sommeren 2015. Vanligvis er dette informasjon som gis til ansatte som nærmer seg slutten på arbeidslivet, men med bakgrunn i den nye pensjonsreformen så kommunen også nytten i å gi tidlig og god informasjon for valg man tar i starten av arbeidskarrieren.

Med bakgrunn i erfaringene som ble gjort under pensjonsseminaret for lærlingene, vil Øvre Eiker kommune fortsette med ordningen som et fast tilbud. Kommunen er den første i landet med å tilby lærlinger og yngre ansatte slike kurs i pensjonsordningen, ifølge KLP.
- Vi mener det er viktig at unge blir bevisst hvordan de opparbeider seg pensjonspoeng. Blant annet kan alle starte å opptjene pensjonspoeng allerede fra de er 13 år, for eksempel som avisbud. De ble også gjort klar over at det er viktig at de sjekker ut hvilken pensjonsordning de får som arbeidstaker, forteller HR-rådgiver Sveinlaug Barstad.

Lærlingene ble blant annet forberedt på at de må stå lenger i arbeid enn de som i dag går av med pensjon og fikk en generell orientering om ulike pensjonsordninger. De ble videre gjort kjent med hvordan pensjonen opptjenes. Det ble tydelig for lærlingene at pensjon er et viktig lønnsgode, og de uttrykte at de ville være oppmerksomme på dette når de om kort tid skal inn på arbeidsmarkedet som fullverdige arbeidstakere.

En forkortet versjon av artikkelen har tidligere stått på trykk i Bygdeposten.

Opprettet: 11.09.2015 16:05