Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fagdag for alle SFO-ansatte

Gulliksen, Terje Endret:20.11.2018 18:34

Du hører det allerede i navnet: skoleFRITIDsordning - barnas frie tid. Kommunen har igangsatt et program for kompetanseheving for SFO-ledere og -ansatte, og målet er å gi barna en best mulig skolefritidsordning. Sist fredag var alle SFO-ansatte samlet i festsalen om temaet barnesyn. 

Om lag 70 SFO-ansatte var sist fredag samlet til felles planleggingsdag i Festsalen på Rådhuset og Jostein Østmoen, høgskolelektor i pedaogikk ved Universitetet i Sør-øst Norge holdt et foredrag hvor han tematiserte barnesyn, - og både alvoret og mulighetene som ligger i det være sammen med barn i en voksen yrkesrolle.  

Bakgrunnen for samlinga er et kontinuerlig ønske om utvikling og økt profesjonalitet i SFO-ene våre. Fra "kvalitetsplan for SFO - Øvre Eiker kommune" leser vi: "Uavhengig av rammer, ressurser og aktivitetstilbud er utøvelsen av voksenrollen til syvende og sist kanskje den viktigste kvalitetsfaktoren for barns og foreldres opplevelse av SFO"

Foredragsholder Jostein Østmoen

Jostein leverte et glimrende foredrag og tilbakemeldingene fra de ansatte varierte fra "her treffer han spot on" og "makan til formidlingsevne" til "han fikk meg til å reflektere over hvilken fantastisk jobb jeg har" og "han fikk meg til å reflektere over både ansvar og muligheter som følger med jobben på SFO". 

Etter en velsmakende lunsj fra kjøkkenet på Eikertun, ble siste delen av dagen brukt til refleksjon i egen personalgruppe og på tvers av skoler rundt spesifikke temaer. 

Det var en fornøyd leder for grunnskole, Line Heegaard Olsen, som i sin avslutning takket de ansatte - både for gode spørsmål, engsjement og ærlighet i løpet av dagen. Fagdagen ble en suksess - og SFO-lederne har fått et oppdrag om å følge opp temaet videre på egen SFO. 


Opprettet: 20.11.2018 17:52