Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Spennende idéverksted om svømmetilbudet

Bye, Ane Frederikke Endret:09.12.2018 22:48
Spennende idéverksted om svømmetilbudet

​3. desember gjennomførte kommunen et idéverksted om framtidas svømmetilbud. På forhånd hadde kommunen snakket med eller fått innspill fra over 20 mennesker, og resultatene herfra ble presentert. I tillegg presenterte kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen prosjektgruppas oppdrag og arbeid så langt.

Les presentasjonen til Christer her

Deretter jobbet deltakerne med å kartlegge hvordan det var å bruke dagens svømmehaller – før man kom, under aktivitetene der og etter man dro. I tillegg vurderte de om de var enige eller uenige med arbeidsgruppas foreløpige antakelser om hvordan ting står til.

Idrettskonsulent Gry Nygård Fredriksen presenterte funn fra en kartlegging av nye svømmeanlegg i Danmark som sier noe om de ulike brukergruppenes behov.

Les presentasjonen til Gry her

Les den danske kartleggingen her

Så jobbet deltakerne med å tydeliggjøre sine egne behov og brukte det til å lage ideer til utvikling av svømmetilbudet. De beste ideene ble stemt på med "Øvre Eiker-penger" og resultatet notert på arkene.

Se alt som ble produsert på idéverkstedet her

Arbeidsgruppa skal nå jobbe videre med sine konklusjoner og med noen skisser til konsepter for videre utvikling.

Vi inviterer snart til en "brukertest" av de ulike konseptene, hvor vi gjerne vil ha innbyggerne våre til å mene noe om styrker og svakheter ved disse. Følg med!

Takk til de 17 som kom på idéverkstedet og alle som har bidratt så langt i prosessen!

Opprettet: 09.12.2018 22:28