Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Støtte til vedlikehold av gamle hus

Bergland, Marit Endret:05.10.2017 17:56
Illustrasjonsfoto fra Aker smørgrav.

Er du eier av en verneverdig bygning i Øvre Eiker? Da har du flere muligheter til å søke støtte til vedlikehold og restaurering. 

​I forbindelse med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, som nå er på høring, gjorde kommunen en gjennomgang av alle Sefrak-registrerte bygninger og gav dem en verneverdi. Dette gjør at du som eier har et godt grunnlag for å søke om støtte hvis du skal utføre vedlikehold, eller ønsker å restaurere.

Fylkeskommunen har nettopp lagt ut en oversikt over ulike fond og støtteordninger som gjelder i Buskerud for eiere av verneverdige kulturminner, blant annet deres egen støtteordning til bygninger i privat eie som ikke er fredet. Oversikten kan du lese her.

Er din eiendom omfattet?

Det er ikke bare fredede hus som kan få støtte. Det finnes langt flere viktige bygninger som er verneverdige enn de som er fredet, og mulighetene for eieren av disse kulturminnene til å få støtte til vedlikehold har blitt bedre de siste årene. Siden det ofte er et kriterium for søknaden at det har blitt foretatt verdivurdering av bygningen er dermed en del av jobben allerede gjort hvis eiendommen din står på denne listen.

Fagrapporten for bygninger, med forklaring av viktige begreper og beskrivelser, kan du lese her.

Opprettet: 04.10.2017 13:15