Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Spennende opplevelser i nærmiljøet - Ta en sykkeltur i og rundt Vestfossen, Fiskumvannet og Eikeren

Bjørnebo, Frøydis Endret:04.08.2020 10:55

«Eikern» er eikværingenes stolthet, og innsjøen er tett knyttet til lokalhistorien i området. En sykkeltur rundt Eikeren er verdt opplevelsen i seg selv, men det er også mange ting å se og gjøre langs ruten!


Du kan velge mellom en kort og en lang rute: Den lange ruten tar deg hele veien rundt Eikeren og er ~37,3 km lang (rød løype). Strekningen fra Hakavik til Eidsfoss er på rundt 7 km på tilrettelagt sti og skogsbilvei, resten av rundturen er asfaltert. For deg som ønsker en kortere er det bare å svinge av og sykle over Sundhaugen (markert oransje) når du har rundet Fiskumvannet, denne ruten er omtrent 14 km lang.

Adkomst til Vestfossen med tog til Vestfossen stasjon eller med bil.

Kort om Vestfossen

Vestfossen i Øvre Eiker har lenge vært et viktig industristed, både knyttet til sagbruksdrift, treforedling og ullvarefabrikk. Vestfossen er et godt eksempel på industritettstedene som vokste fram i forbindelse med industrialiseringen på 1800-tallet. Kulturmiljøet omfatter Vestfos Cellulose og arbeiderboligene på Fosshaugen, ullvarefabrikken Fredfoss og Fossesholm Herregård.

Vestfossen er et industritettsted med røtter tilbake til 1500-tallet. Fra rundt 1520-årene ble sagbruksnæringen etablert ved Holmefoss som Vestfossen het den gang. Her skal det ha vært opptil over ti oppgangssager. Vestfossen var lenge den største trelastprodusenten langs Drammenselven. Med industrialiseringen på 1800-tallet utviklet Vestfossen seg til å bli et stort industritettsted knyttet til treforedlingsindustri og ullvarefabrikk.

Vestfossen har en 500-årig tradisjon som industristed – fra oppgangssagene på 1500-tallet og bergverksdriften på 1600-tallet, Hassel jernverks hammer midt på 1700-tallet og fram til den siste industriepoken med Vestfossen Cellulosefabrikk fra 1884 til omkring 1970.

I dag kan du oppleve både historien og det moderne i Vestfossen.

Fossesholm Herregård

Sagbruksvirksomheten i Vestfossen var knyttet til herregårdene Sem og Fossesholm. Fossesholm Herregård var opprinnelig hovedgård for Peder Hanssøn Litle, lensherren i Akershus. Litle hadde sikret seg rettighetene til Holmefoss i 1541 og hadde kontroll over sagbruksvirksomheten i området. Jørgen von Cappelen Fossesholm kjøpte herregården i 1763 og bygget den om etter inspirasjon fra slotts- og herregårdsanleggene i Europa. Gårdsanlegget ble utformet i rokokkostil og er godt bevart fra den tid. Det er bevart dekorerte tapeter fra 1700-tallet. Hovedbygningen og klokketårnet hører med blant landets fremste eksempler på rokokkoens kulturuttrykk. Sammen med sidefløyer og driftsbygninger inngår de i et helhetlig anlegg som skårer svært høyt på alle bevaringskriterier og har en sjelden plass i kommunens og distriktets kollektive bevissthet. Samtlige hus i det opprinnelige anlegget er fredet. http://www.fossesholm.no/

Vestfos Cellulose

Det første forsøket på celluloseproduksjon i Drammensvassdraget ble gjort ved Drammenselvens Papirfabrikker i 1881, men var bare en kortvarig prøveproduksjon. Vestfos Cellulosefabrik startet i 1886 av industrigründeren Wilhelm Melhuus og ingeniør Anton Løvstad. Vestfos Cellulose ble dermed den første cellulosefabrikken i Drammensvassdraget. Fabrikken ble raskt en stor arbeidsplass. Fabrikken hadde en arbeidsstyrke på om lag 90 personer allerede i 1891 og over 300 personer da den nye papirfabrikken sto ferdig i 1912. Cellulosefabrikken var lenge kommunens største arbeidsplass og har betydd mye utviklingen av lokalsamfunnet Vestfossen. Anlegget besto opprinnelig av en hovedbygning og noen mindre bygninger slik som syretårn og dampmaskinhus. Fabrikken ble utvidet etter få år med flere bygninger og en det ble bygd en kjerrat ned til tømmerlageret. Det ble bygd en ny papirfabrikk 1911-1912 på tomta hvor Ekers Træsliperi hadde holdt til tidligere. Det ble også bygd en kraftstasjon og et stort mekanisk verksted. Produksjonen ble innstilt i 1970.

Vestfossen kunstlaboratorium

Lokalene til Vestfos Cellulose brukes i dag av Vestfossen Kunstlaboratorium for utstilling av samtidskunst. Vestfossen Kunstlaboratorium ble opprettet av kunstneren Morten Viskum og åpnet dørene for publikum første gang i 2003. Vestfossen kunstlaboratorium er i dag en stiftelse som driftes med midler fra Øvre Eiker kommune, Viken fylkeskommune og Kulturdepartementet. Utstillingsprogrammet er sesongbasert og kunstlaboratoriet holder åpent fra mai til september hvert år. Hovedbygningen rommer sesongens hovedutstilling, som fyller fire etasjer. Galleri Star og Utstillingshallen viser to unike separate utstillinger. Galleri Star, Prosjektrommet og Utstillingshallen befinner seg i bygningsdelen som åpnet dørene i 2013. Her ligger også formidlingsrom, konferanserom og kontor. http://www.vestfossen.com/no

Spise og drikke? Det kan du gjøre som en greve i Vestfossen

Spis lunsj på Cafe Cellulose på Vestfossen kunstlaboratorium eller Sjokoladesalongen. Sjokoladeeventyret i Vestfossen startet forsiktig av søstrene Tonje og Ingvill med salg av sjokolade og kaker på en lokal matfestival, og som julegaver til venner og familie. I 2011 åpnet Sjokoladesalongen, en liten café og sjokoladebutikk. I dag er det 5 heltidsansatte og 4 ekstrahjelper. I 2015 ble Tonje med på Baker- & Konditorlandslaget og har i løpet av noen år rukket å delta i Nordisk Mesterskap to ganger, bli Norgesmester, servere kaker til Dronningen, lage Norges lengste pepperkaketog med mye mer. https://www.sjokoladesalongen.no/

Etter endt tur tilbake i Vestfossen kan du spise en bedre middag på restauranten Onkel Thor. Onkel Thor er kåret til et av distriktets beste spisesteder. Her kan du også oppleve underholdning i form av konserter, foredrag og quiz. http://www.onkelthor.no/

Utsiktstårnet i fuglereservatet

Fiskumvannet naturreservat ble opprettet i 1974 for å bevare en spesiell naturtype, med et rikt fugleliv. Naturreservatet omfatter den nordlige og vestlige delen av Fiskumvannet. Kantsonen og et større areal på Hegstadmyra er også en del av reservatet. Fiskumvannet er en grunn, næringsrik innsjø preget av landbrukslandskapet rundt. Rødlistede arter som knekkand, bergand og lappfiskand hekker her, og kortnebbgåsa raster her under trekket til og fra Svalbard. Utsikten over Fiskumvannet fra tårnet er flott og verdt et besøk.

Fiskum gamle kirke

For nærmere 750 år siden ble det bygget en romansk steinkirke ved Fiskumvannets vestlige bredd. I dag fremstår kirkestedet med Fiskum gamle kirke og middelalderkirkegård nærmest som det var i middelalderen. Fiskum gamle kirke er i dag den eldste, mest autentiske, stående kirken i Øvre Eiker. Fiskum gamle kirke er en av 17 kjente steinkirker fra middelalderen i Buskerud. I 1866 ble Fiskum nye kirke bygget, bare 450 m nordvest for den gamle kirken. Kulturmiljøet har svært høy verdi på grunn av kulturminnenes sjeldenhet, kulturminnenes sterke relasjon til landskapet og kulturmiljøets formidlings- og opplevelsesverdi. Byggingen av steinkirken her i Fiskum viser at stedet trolig har vært et relativt rikt og viktig område i middelalderen. Fra kirken har det vært god utsikt mot Fiskumvannet. Kirkens beliggenhet ved vannet har trolig bakgrunn i vannet som transportvei – her var det lett å komme til og fra kirken fra området rundt Eikeren. Fiskum gamle kirke og kirkested er et viktig vitnesbyrd om kristendommen i høy- og senmiddelalderen, og den er med på å synliggjøre gården Fiskum som en mektig gård i fortiden.

Sundhaugen

Sundhaugen ligger idyllisk plassert mellom Fiskumvannet og Eikeren med god utsikt til begge veier. Sundhaugen har et stort og tilrettelagt friområde med flere badeplasser, stupebrett og gode muligheter for å sole seg og nyte dagen i friluft. På Sundhaugen kan du også besøke restauranten, eller legge en samling med venner eller jobben. https://www.sundhaug1.no/

Strekningen fra Sundhaugen til Hakavik

Strekningen er 10 km, og går på god asfaltert, men smal og svingete vei. Her sykler du gjennom et spennende kulturlandskap med noen av de viktigste fruktgårdene i Fiskum, som er en av landets viktigste fruktbygder. Et par av gårdene, Baksteval og Gislerud, produserer og selger egen eplemost. Det er en selvbetjent salgsbod ved veien.

Langs Hakavikveien skjedde det dramatiske begivenheter i slutten av april 1945, etter at tyske soldater hadde avslørt ei norsk motstandsgruppe som lå i skjul på Gunhildrudsetra. Det er reist et minnesmerke over denne trefningen, der både nordmenn og tyskere ble drept og andre ble arrestert og torturert.

Bygdeborgene

Brekke og Gunhildrud bygdeborger ligger på hver sin side av Eikern. De er to av i alt ti bygdeborger som er merket i Øvre Eiker. Bygdeborgen på Skansen ved Gunhildrud er den sørligste kjente borgen i kommunen. De velbevarte, delvis kistebygde murene skiller borgen fra de fleste andre i Øvre Eiker. Som mange av de andre bygdeborgene i Eiker ligger også denne borgen på en bergtopp, naturlig forsvart med bratte sider på flere kanter. Bygdeborgene har tradisjonelt vært oppfattet som forsvarsverk, anlagt i de urolige tidene i romertid og folkevandringstid, der borgen er antatt å fungere som et tilfluktssted i forbindelse med angrep. Nyere forskning viser imidlertid at bygdeborgene ble brukt både som byttested for varer, til religiøs og kultisk bruk, og som beskyttelsespunkter for folk som drev med ressursutnyttelse i utmarka. Rotaryklubben har satt opp nye informasjonstavler og merket stiene.

Hakavik kraftstasjon – først i Norge

Hakavik kraftstasjon ble bygget på bakgrunn av at Stortinget vedtok å gjøre jernbanen Kristiania-Drammen el-styrt den 29. juli 1912. Dette var det første statlige initiativet for å elektrifisere jernbanen. Dette fikk stor betydning for samferdsels- og samfunnsutviklingen i Norge på 1900-tallet. Det var kun privatjernbaner som Tinnosbanen i Telemark som var elektrifisert tidligere. Staten kjøpte Hakavikvassdraget i 1914 og byggingen av kraftverket ble påbegynt i 1916. Hakavik kraftstasjon ble senere utvidet med et fjerde aggregat i 1936 i forbindelse med elektrifisering av jernbanen fram til Brevik.

Eidsfoss

Det gamle industristedet Eidsfoss gir mulighet for mange kulturopplevelser og god mat på Kroa. Her er det mange historiske perler å besøke. Du kan lese mer om dem her: https://visiteidsfoss.no/. Det er godt skiltet til attraksjonene.

Strekningen fra Eidsfoss til Vestfossen langs fylkesvei 35

Langs Eikernveien på østsiden av vannet er det mange fine badeplasser fra fylkesgrensa ved Tryterud i sør til Sandsbukta i nord. Også på denne siden er det mange muligheter for avstikkere innover skogen, både langs skogsbilveier og stier.

En av Eikers første turistattraksjoner var den såkalte "Troldbroen" ved Tryterud, omtalt som turistmål alt på 1800-tallet. Denne steinformasjonen, som danner ei naturlig bru over Steinbrubekken, kommer en til ved å følge en privat skogsbilvei (stengt for biler) i drøyt 3 km fra Tryterud ved kommunegrensa mellom Holmestrand og Øvre Eiker.

Flere steder er det mulig å følge partier av den gamle rideveien som gikk oppe i åsen langs Eikeren, men stien er ikke merket. Fram til andre verdenskrig var dette den eneste ferdselsåren til lands mellom Vestfossen og Eidsfoss. Den illustrerer også forbindelsen mellom Eidsfos jernverk og Fossesholm herregård, gjennom historien om Niels Otto Omsted på Fossesholm og Petrinelle Juell von Cappelen på Eidsfos verk. Da de giftet seg i 1803, skal det ha blitt bestemt at veien langs Eikeren skulle være så bred at ekteparet kunne ri side om side.

Etter en strekning uten fastboende kommer en til Østerudgårdene ved Østerudbukta, med camping- og badeplasser. Før andre verdenskrig endte kjøreveien her, men det var bru over Østerrudbekken. Den har nå blitt satt i stand igjen av grunneierne.

Videre mot Vestfossen kan den gamle ferdselsveien over Hamrekleiva være et alternativ til hovedveien. Her kommer en forbi Hamre-gårdene og deretter Brekke-gårdene. Herfra er det merket sti opp til bygdeborgen ovenfor Brekke.

Her finner du kart i pdf

God tur og fortsatt god sommer!


Opprettet: 04.08.2020 10:23