Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer

Velle, Lene Myrvold Endret:10.02.2018 14:17
Trehusmiljø i Gamle-Hokksund

For å forebygge brann i verneverdig trehusbebyggelse, har Riksantikvaren opprettet en tilskuddsordning for huseiere som ønsker å gjennomføre brannsikringstiltak. Øvre Eiker kommune sender søknad på vegne av interesserte huseiere, og søknadsfristen er 1. mars.​

Alle huseiere i områder som står på Riksantikvarens liste over verneverdig tette trehusmiljø (WMS). I Øvre Eiker gjelder dette Gamle-Hokksund/Dynge og Fosshaugen.

Det kan bli gitt tilskudd til utarbeiding av brannsikringsplaner samt tekniske brannsikringstiltak som branndeteksjon og slokkeanlegg/slokkeutstyr (for eksempel sprinkleranlegg på loft og brannslanger). Det gis ikke tilskudd til oppgradering av el-anlegg og søppelhåndtering.
Målgruppa er private eiere og forvaltere av bygninger. Dette kan være enkeltpersoner, stiftelser, sameier, frivillige organisasjoner m.m.
Det er imidlertid kommunen som skal sende søknad på vegne av huseierne. Vi ber derfor at de som kan være interessert i å søke i år, tar kontakt med Øvre Eiker kommune v/bernt-egil.tafjord@oeiker.no.

Ordningen legger opp til et samarbeid mellom huseierne, kommunen og Riksantikvaren. Øvre Eiker kommune har ikke anledning til å bidra økonomisk i 2018, men vil sende søknad på vegne av interesserte huseiere. Søknadsfrist er 1. mars.

Mer informasjon om ordningen finnes på Riksantikvarens nettsider: https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-brannsikring-av-tette-trehusmiljoeOpprettet: 10.02.2018 14:04