Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:20.11.2018 13:51

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene.

Hvem kan søke?Illustrasjonsfoto

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:
- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
- deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

I saksbehandlingen vektlegger Bufdir vanligvis:
- søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
- tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
- tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
- tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist er 10. desember 2018.

Les mer om søknadsprosessen.

Kontaktperson og koordinator i Øvre Eiker kommune

Eli Akermann, Familiesenteret, tlf: 32 25 12 70,
eli-s.akermann@ovre-eiker.kommune.no

Opprettet: 20.11.2018 13:38