Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utreder svømmetilbudet

Bye, Ane Frederikke Endret:22.10.2018 15:54
Badeglede!

Øvre Eiker kommune skal se på svømmetilbudet slik det er i dag og slik det kan bli i årene som kommer.

Rådmannen har satt i gang en forstudie om muligheter for svømmetilbudet i Øvre Eiker. En arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og folk i administrasjonen skal se på hvordan dagens svømmetilbud oppleves og se på noen mulige alternativer for framtida. Folk som bruker svømmetilbudet i dag eller som kan være aktuelle brukere i framtida vil bli involvert.


Vil vite hva folk mener

- Vi ønsker å komme i prat med folk som er opptatt av svømmetilbudet, enten de er barnefamilier, mosjonssvømmere, driver med idrett eller er mest opptatt av velvære, sier leder av arbeidsgruppa, Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef kultur og livskraft. – Vi går bredt ut og vurderer alle muligheter, og så er håpet at vi kan få med oss både de små, raske forbedringene som kan bety mye for folk og i tillegg si noe om framtidige investeringsbehov, fortsetter han.


Hva lønner seg på sikt

Kommuneøkonomi er krevende, så arbeidsgruppa skal også se på hva som kan lønne seg på sikt. – Vi må se på hvordan innbyggerne våre kan få mest ut av pengene. Håpet er at vi skal kunne gi fra oss noe som gir politikerne et godt grunnlag for å prioritere, sierGulbrandsen. 


Hva mener du?

Har du meninger om svømmetilbudet i Øvre Eiker kan du sende dine innspill til post@ovre-eiker.kommune.no. Merk e-posten "Svømmeutredning 2018". Arbeidsgruppa skal også gjøre noen intervjuer med folk for å lære litt om svømmetilbudet. Hvis du er interessert i å stille opp til et intervju kan du ta direkte kontakt med Christer Best Gulbrandsen på tlf. 915 59 512 eller e-post christerbest.gulbrandsen@ovre-eiker.kommune.no.


Opprettet: 22.10.2018 10:20