Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid for del av Hokksund sentrum

Olsen, Julie Skui Endret:11.04.2017 13:24

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med regulering for del av Hokksund sentrum.

Etter merknader og innspill utvides planområdet med
å ta inn Vestre Nøstegate, oSentrumsregulering%20revidertmrådet ved Bruhjørnet, området rundt Frelsesarméen, område ved Nøsteelva og offentlig parkering ved Hokksund U-skole – jf. kartutsnittet.

Kommuneplanens status
Arealene er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål med eget høydekart.
Hensikten med planarbeidet
Planarbeidet skal tilrettelegge for utvikling av Hokksund sentrum i tråd med overordnede planer, og ivareta mulighetene for utvikling av arealene rundt Hokksund stasjon som et moderne og fremtidsretta kollektivknutepunkt.

Eventuelle synspunkter, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for oppstarten av arbeidet skal sendes skriftlig til Øvre Eiker kommune. Innspill fra forrige oppstart er fortsatt gjeldende og vil følge saken.

Spørsmål kan stilles til planavdelingen ved Anders Stenshorne tlf. 32 25 13 10 eller anders.stenshorne@oeiker.no

Merknader sendes innen 15. mai 2017 til post@oeiker.no
eller til Øvre Eiker kommune, Rådhuset, pb. 76, 3301 Hokksund.

icpdfSentrumsregulering revidert.pdf

Opprettet: 11.04.2017 13:12