Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Årsregnskap for 2018

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:08.05.2019 12:16

​Formannskapet behandlet i sitt møte 8. mai regnskapet for 2018 og vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak.

​Endelig vedtak fattes i kommunestyret 22. mai. Vedtaket innebærer at overskuddet (mindreforbruket) på 17 millioner kroner avsettes til et disposisjonsfond som kan benyttes ved en senere anledning. Årsregnskapet med tilhørende noter (dokumentasjon) som ble behandlet, er revidert av Buskerud Kommunerevisjon.

Årsregnskapet viser hvordan inntektene er benyttet, mens måloppnåelse og årsaker til overskudd/underskudd omtales i årsmeldingen som ble behandlet i egen sak i møtet. Det er ikke et mål i seg selv for en kommune å ha et overskudd, men det er anbefalt å ha et overskudd på 1,75% av driftsinntektene slik at kommunen kan finansiere investeringer i inventar, utstyr og bygg.

I 2018 var resultatet på 1,2 %, noe som er litt lavere enn anbefalt nivå. Hovedårsaken til et overskudd i 2018 var høyere skatteinntekter enn budsjettert.

Les den politiske saken om årsregnskapet for 2018.

Les den politiske saken om årsmeldingen for 2018.

Opprettet: 08.05.2019 12:09