Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

​​Slik ser de for seg framtidens skoler i Øvre Eiker

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:29.05.2019 15:26
Illustrasjonsfoto av Hokksund ungdomsskole sin fasade

Oppgaveutvalget, som består av politikere og innbyggere, har fått i oppgave av kommunestyret å se på framtidens skolebehov og skolestruktur. Se hvilke alternativer de ser for seg.

Økende plassbehov

Øvre Eiker har ca 2300 elever i grunnskolen, og elevtallet har vokst mye, men vil kanskje ikke vokse så fort framover. Mange av skolebyggene har behov for oppgradering, og det har derfor vært nødvendig for kommunen å se på hele skolestrukturen under ett. I mars 2018 la selskapet WSP fram en bestilt skolebehovsplan. Kommunestyret behandlet saken om videre arbeid med plan for skolebehov og skolestruktur i mai 2018. De bestemte da at det skulle nedsettes et oppgaveutvalg for å få et Oppgaveutvalget 28. mai 2019bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer i skole og barnehager. Utvalget skal legge fram en skolebehovsplan til høring i oktober 2019, før kommunestyret skal ha siste ordet.

Har fredet barneskolene

Blant løsningene som selskapet WSP prosjektledelse AS så på i sin rapport, er større og færre skoler i Øvre Eiker, blant annet gjennom nedleggelse av barneskoler. Da saken var oppe til behandling i formannskapet i juni 2018, understreket politikerne at det er viktig å sende et signal om at barneskolene skal bevares for å unngå unødvendig bekymring. Nedleggelse av barneskoler har dermed ikke vært en del av oppgaveutvalgets arbeid med planen.

Dette er alternativene

Oppgaveutvalget har nå bestemt seg for følgende alternativer til mulig fremtidig skolestruktur:
1: Beholde dagens struktur
2: Rene barne- og ungdomsskoler (2 ungdomsskoler og 6 barneskoler)
3: Bare én ungdomsskole (og 6 barneskoler)
I tillegg ønsker oppgaveutvalget at man skal utrede en variant med en 1-10-skole i Vestfossen.

Må tenke langsiktig

Oppgaveutvalget er nå inne i en fase hvor de utarbeider et beslutningsgrunnlag for elementer som skal være er en del av Anne Magnus er med som innbygger i Oppgaveutvalget og synes det er en spennende prosess. Foto: Sunniva Riste-Bjørkliskolebehovsplanen og skolestrukturen. Utvalget skal tenke på de langsiktige løsningene, mens de midlertidige løsninger, for eksempel knyttet til akutt plassbehov, blir behandlet av kommuneadministrasjonen. Utvalget har fokus på områder som elevenes læring og trivsel, hva som er barnets beste, skolekretsgrenser, skoleskyss, lokalsamfunn og samarbeid med andre og utnyttelse av selve bygningsmassen.

Innbyggerne er med

Det har vært viktig at det ikke bare er politikerne, men også innbyggerne, som skal delta og bli hørt i prosessen. Utvalget består derfor av fem politikere og ti innbyggere fra Øvre Eiker. En av dem er Anne Magnus fra Skotselv. Hun synes det er flott at innbyggerne blir involvert.

- Jeg synes dette er en veldig spennende prosess å få være med på, og det er så flott å få være en del av slik samskaping mellom innbyggere, politikere og administrasjonen. Jeg er selv trebarnsmor og har sett skolen fra foreldreperspektiv i snart ti år. Jeg håper jeg kan ha nyttige erfaringer og tanker å ta med inn i dette arbeidet, sier hun.

 

Opprettet: 28.05.2019 20:12