Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Litt lysere tider i arbeidsmarkedet

Grøner, Cathrine Endret:22.06.2020 10:15

​Koronapandemien og den påfølgende nedstengningen fikk raskt store konsekvenser for bedrifter og arbeidstakere i Øvre Eiker. I begynnelsen av mars var andelen ledige 2,4 %. Andelen delvis ledige steg fra 1 % i begynnelsen av mars til 5,9 % i midten av mai.

Onsdag 17. juni fikk kommunestyrets politikere en orientering om situasjonen på arbeidsmarkedet i Øvre Eiker.

På vei oppover igjen, men det går sakte

Arbeidsledigheten er på vei ned igjen, men den synker saktere enn den økte. I uke 24 var andelen både helt og delvis ledige 4.8 %, det vil si mer enn en fordobling siden inngangen til mars. Antallet utlyste stillinger har sunket betydelig.

Flertallet av de nye arbeidsledige er permitterte. Bedrifter som permitterer 10 ansatte eller mer følges tett opp av markedsteamet på NAV-kontoret. Så langt er det ikke meldt om konkurser i disse bedriftene.

Bransjene som har vært hardest rammet er deler av varehandelen, personlig tjenesteyting, overnattings- og serveringssteder og virksomheter som baserer sin drift på leveranser til store arrangementer. Mange av disse er nå helt eller delvis i gang igjen. Flere av de store produksjonsbedriftene i Øvre Eiker melder at de foreløpig har en tilfredsstillende ordresituasjon.

Bør vurdere nye bransjer

- Det som startet som en helsekrise fikk raskt en dramatisk effekt på arbeidsmarkedet. Hvordan ting utvikler seg gjennom sommeren og høsten har stor betydning for hvor raskt det er mulig å komme tilbake til en mer normal situasjon sier Hege Østvold Vagle, NAV-leder i Øvre Eiker. -Vi drar fordeler av å tilhøre det største og mest varierte arbeidsmarkedet i landet, men konkurransen om jobbene er større enn vanlig. Et særtrekk ved arbeidsmarkedet nå, er at mismatchen mellom tilbud og etterspørsel er større enn tidligere. En del av de arbeidsledige må nok være forberedt på å tenke nytt og reorientere seg mot andre bransjer for å komme i jobb igjen, sier NAV-lederen.

Opprettet: 22.06.2020 10:08