Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sammenkomster og arrangementer - dette gjelder nå

Grøner, Cathrine Endret:08.06.2021 16:43

​Både sammenkomster og arrangementer er tillatt i Øvre Eiker kommune, men med visse begrensninger gitt av de nasjonale reglene og retningslinjene.

Dette sier de nasjonale rådene og retningslinjene om arrangementer og sosiale sammenkomster nå:

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. 
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Klikk her for å flere detaljer om råd og regler for arrangementer og sosiale sammenkomster på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Hva regnes for å være arrangement?

Kommunen får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder, og hva som faktisk regnes for å være et arrangement, spesielt i forbindelse med skoleavslutninger og liknende. Her følger en veiledning, som er laget i samarbeid med Helsedirektoratet:

Følgende er ikke regnet som arrangement:

 • Avslutninger og aktiviteter som kun omfatter barn og ansatte tilknyttet en enkelt klasse/kohort defineres ikke som et arrangement i de tilfellene der det er den enkelte barnehage-/skoleveileder som gjelder for gjennomføringen.
 • Sosiale sammenkomster i hjemmet med inntil 10 personer på besøk.

Følgende private sammenkomster vil regnes som arrangement, etter § 13 e i Covid-19 - forskriften:

 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid, barnehage eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning
 • Dette vil i prinsippet gjelde de aller fleste arrangementer hvor det inviteres andre, som foreldre, besteforeldre, søsken osv.
 • Antallsbegrensningen er maks 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.
 • Dette kan gjennomføres i et leid lokale, på ett serveringssted i barnehagen eller på skolen.
 • Barn i barnehage og barneskole kan omgå sin kohort som normalt.

Følgende er også arrangement:

 • Mer formelle avslutninger som vitnemålsutdeling, skolekonsert eller show kan defineres som offentlig arrangement. Da må dette være av en sånn formalitet at det kan defineres som et kulturarrangement, eller en seremoni, i tråd med Covid19 – forskriften, § 13.
 • Da kan en være 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. Eventuelt 200 innendørs dersom publikum er passive deltagere og sitter i faste, tilviste plasser.
 • Ved slike arrangementer kreves det en ansvarlig arrangør. Klikk her for å lese mer om hva en ansvarlig arrangør må gjøre.

Har du flere spørsmål om arrangementer, klikk her for å gå til regjeringens nettsider med oversikt over ofte stilte spørsmål for arrangementer. Du kan også sende en henvendelse til kultur@oeiker.no.


Opprettet: 08.06.2021 15:02