Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Slik søker du om avlingsskadeerstatning

Sakshaug, Marit Tveit Endret:20.09.2018 14:24
Illustrasjonsfoto av traktor i arbeid på jorde. Foto: Dagfinn Kolberg

Fristen for å søke om erstatning for avlingsskade er 31. oktober

På landbrukskontoret er det Anne Bjørg Rian og Linn Kristin Oulie som vil behandle søknadene. Bønder som søker produksjonstilskudd, og har avling under 70 % av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe kan søke. Vi ber dere bruke søknadsskjemaet i Altinn. Søknadsfrist er 31.oktober.

Søknadene vil bli tatt fortløpende, og det vil bli utført kontroller på 10 % av alle søknader. Saker som blir prioritert er der søker vil ha forskuddsbetaling og hvor all dokumentasjon foreligger. Etter kommunen har attestert vil fylkesmannen se gjennom sakene og sende til utbetaling.

Det er viktig at dere skriver i skjemaet hva dere har lagt inn i søknaden og hva dere har gjort i beskrivelse av skadeårsak på side to i søknaden. Eksempler:

 • Antall rundballer av gras på 1. og 2. slåtten er 55. Det forventes en avling av 3. slåtten på 15 baller. Tallene er summert opp og lagt inn i søknaden.
 • Såkornet ligger på lager og vil ikke bli hentet av Felleskjøpet før i februar/mars. Totalt antall kilo korn er estimert til …
 • Det ble produsert 50 rundballer på 1. og 2. slåtten, men sauene har blitt fôret med 1. slåtten fra 1. juli og har spist opp 10 baller.

Sjekk om areal i søknad om produksjonstilskudd stemmer overens med antall dekar i denne søknaden.

I søknad vekstgruppe korn må kornoppgjøret for 2018 legges ved. Der det har vært produksjon av annet frø til modning må oppgjør for levering og avtale med leverandør om sorten legges ved.

 

Spørsmål og svar

 • Kan det søkes avlingsskade og produksjonstilskudd som korn når dette er høstet som grovfôr? Ja
 • Får jeg høyere pris for såkorn? Nei
 • Kan jeg sette kornavlingen = O ved dårlig vekst? Ja, når det ble under 65 kg korn/dekar. Høstekostnader er da større enn inntektene av kornet
 • Raigras som er sådd etter kornet. Skal det legges inn? Nei
 • Normen for rundballer på 750 kr/ball og 144 FEm/ball. Kan den justeres? Ja, dersom fôrballene blir veid og fôranalysene viser at det er over 15 % avvik
 • Kan jeg ta med innmarksbeite i utregningen? Nei

 

Standardsatser på korn
Kornpriser ved erstatningsutberegning:

 • Hvete 2,85 kr/kg
 • Bygg 2,40 kr/kg
 • Havre 2,25 kr/kg
 • Rødsvingen, engrapp, kløver m.fl. 68 kr/kg

Fôrhøstet korn omregnet til korn
Gjennomsnittsvekt 750 kg per rundballe og 5,2 kg/FEm gir 144 FEm pr. rundballe. En FEm = 1 kg korn

Standardkostnader på grovfôr
Grovfôrpriser ved erstatningsutberegning:

 • Grovfôr salgsproduksjon 2,50 kr/kg
 • Grovfôr i foretak med husdyr 5,4 kr/FEm (forenheter melk)
 • Fulldyrket eng til slått og beite 540 FEm/dekar
 • Rundball 75o kg/rundball, 5,2 kg/FEm som gir 144 FEm pr rundball

 

Informasjonsmøte 10. september 2018

10. september 2018 ble det avholdt et informasjonsmøte på Rådhuset.

Temaene på møtet var:

Innledning
Ved Egil Ch. Hoen, leder i Buskerud bondelag. Han sa litt om situasjonen i Øvre Eiker og forøvrig på østlandet.

Hvordan kan man sikre økonomien det neste året?
Ved Hans Solberg i Lier Regnskapskontor. Hans har lang erfaring med landbruksregnskap og kom med gode tips for hvordan bonden bør disponere pengestrømmen det neste året.

Hvordan søke om avlingsskade
Ved Jordbrukssjef Anne Bjøg Rian. Her ble skjemaene gjennomgått og det ble gitt praktiske eksempler.
Krav til dokumentasjon og hva hver enkelt bonde skal legge ved i søknaden. Presentasjonen til Jordbukssjef Anne Bjørg Rian finner du her.

Diskusjon

 

Les om sommerens tørke, avlingsskadeerstatning og grovfôrkrisen her

Opprettet: 23.08.2018 13:48