Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barnekonvensjonens betydning i kommunens arbeid for barn og unge

Gulliksen, Terje Endret:22.03.2019 14:50

​En av kommunens hovedstrategier i denne økonomiplanperioden er "ett lag for god oppvekst", en målsetting og et arbeid som ansatte innen flere seksjoner har en aksje i. Torsdag 21. mars satt 120 av kommunens ansatte på skolebenken for å lære om barnekonvensjonen, og hvordan den skal brukes aktivt i alt arbeid og saksbehandling hvor barn og unge er involvert. 

​Hvorfor skal kommunenene bruke barnekonvensjonen? For det første det opplagte; konvensjonen gjelder som norsk lov og kommunene har en selvstendig plikt til å respektere og garantere konvensjonens rettigheter.  

Øvre Eiker kommune har et mål om økt tverrprofesjonelt samarbeid, for å forhindre at barn "faller mellom to stoler". Fylkesmennene støtter dette tankesettet - fra enfaglig fokus til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, fra reparasjonsarbeid til tidlig intervensjon. Konvensjonen er et unikt utgangspunkt for tverrfaglig og tverretatlig arbeid for alle barn og hele barnet. Den  åpner for å tenke stort og tenke smått, i den forstand at kommunene kan bruke konvensjonen til å arbeide for barn som gruppe og for det individuelle barnet. Den gir de som arbeider med barn en felles forankring og et felles overordnet regelverk. I praksis kan konvensjonen brukes for å få et barnefokus i den kommunale planleggingen og saksbehandlingen, f.eks. i plansaker, i utvikling av kulturtilbud og selvfølgelig innen oppveksttjenestene. 

Gjennom prosjektet "sjumilssteget" er det utviklet en modell for bruk av barnekonvensjonen som et overordnet rettslig grunnlag for kommunalt arbeid med barn. Silje Therese Nyhus og Kjell-Olaf Richardsen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken har spesialisert seg på barnekonvensjonen og er en del av teamet til "Sjumilssteget". De forteller at opplæring er av stor betydning for hvordan kommunalt ansatte bruker barnekonvensjonen i sitt daglige arbeid, og berømmet Øvre Eiker for å sette barnekonvensjonen på timeplanen. Våre ansatte fikk gjennom foredraget større innsikt i artikler som "barnets rett til å bli hørt og si sin mening", "barns beste", "barnets rett til utdanning" og "barnets rett til ikke-diskriminering" for å nevne noe. 

Rådmann Trude Andresen understreket i sin innledning betydningen av ordvalget og skrivemåten "ett lag" - med to t'er. Vi skal ikke bare ha et lag for god oppvekst, men skal være på ett og samme lag for å sikre barn og unge en god oppvekst. Dette arbeidet vil ha høy prioritet også i tida som kommer.  Opprettet: 22.03.2019 13:24