Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Politikerne på skolebenken for å lære mer om barnevernet

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:29.01.2019 15:04

Hvem eier barnevernet? Hvordan jobber barnevernet i Øvre Eiker? Og hva kan lokalpolitikerne egentlig påvirke? Dette er blant spørsmålsstillingene politikerne i Øvre Eiker ble utfordret på da barnevernet stod på agendaen.

​Øvre Eiker kommune deltar i KS-nettverket “barnevernløftet” hvor administrativ og politisk ledelse sitter sammen med ledere med ansvar for barnevernet. Sammen skal de lære mer for å skape et enda bedre barnevern. Og denne uka var det nettopp barnevernet som stod på agendaen da politikerne var samlet til heldagsmøte. Både KS og representanter fra Barnevern på agendaen: Martin Skramstad og Gro Sannes Nordby fra KS var blant dem som holdt innlegg for politikerne. Foto: SRBbarneverntjenesten i Øvre Eiker holdt innlegg for å informere og utfordre politikerne.

Kommunestyret har ansvaret

Martin Skramstad, tidligere ordfører i Løten kommune, jobber nå med “barnevernløftet” i KS, og var helt tydelig overfor politikerne på hvem som har ansvaret for barnevernet.
- Det er kommunestyret som har ansvaret. Og det er dere som kan bestemme hvordan barnevernet her i Øvre Eiker skal være, sa Skramstad. Han oppfordret politikerne til å være bevisst på hvilket handlingsrom de har.
- Ta bevisste valg for barneverntjenesten framover. Dere som lokalpolitikere har myndighet til å påvirke. Selv om barnevernområdet er sterkt lovregulert, så bruk mulighetene dere har! Still dere spørsmål om hvordan barneverntjenesten her skal organiseres, jobber vi godt nok forebyggende, bør vi samarbeide med noen andre rundt oss, hvilke strategier og satsingsområder skal vi ha, hvordan håndterer vi bemanning, og hvordan skal barnevernet samarbeide med andre kommunale tjenester internt? sa Skramstad.

Samarbeider internt og eksternt

Ansatte i barnevernet i Øvre Eiker holdt så innlegg om tjenesten lokalt. De svarte på spørsmål og fortalte politikerne hvordan de jobber, hvordan de er organisert, hvilke tiltak barneverntjenesten tilbyr og hvilke utfordringer de har.
Barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune samarbeider i dag med mange ulike aktører. Eksternt er det Fylkesmannen, Bufdir, Bufetat, Familievernkontor, Politi med flere. Internt i kommunen er barnevernet med i det store løftet “Ett lag for god oppvekst” hvor de jobber sammen med andre tjenester som PPT, Helsestasjonen, skolene, barnehagene og psykisk helsetjeneste. Ved å jobbe tverrfaglig og å ha fokus på tidlig innsats, vil kommunen fange opp barn som har det vanskelig og jobbe for å sette inn riktige tiltak for barnet og familien. Målet er å gi barn i Øvre Eiker en bedre oppvekst.

Opprettet: 29.01.2019 13:28