Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunen drillet i beredskap av Fylkesmannen

Grøner, Cathrine Endret:05.12.2019 18:39

​Klokka har såvidt passert halv ni om morgenen. Temperaturen stiger i Formannskapssalen på rådhuset i Hokksund mens kommunedirektøren delegerer oppgaver til sine ledere i et rasende tempo. Kun kilometer unna truer et flammehav med å legge Ormåsen skole i ruiner.

Den tjukke, giftige røyken blåser raskt i retning en gruppe speidere som er på tur i området denne dagen. Kommunen vet ikke at de er der – ennå. I hjørnet av rådhusets største beredskapsrom sitter tre representanter fra Fylkesmannen med et lurt smil om munnen. Snart skal en av dem trykke på den store, røde knappen som vil gjøre blodtrykket til kommunens administrasjon enda litt høyere. Men først – kaffepause og en pust i bakken for alle parter.

Hemmelig scenario

Onsdag 27. november gjennomførte Øvre Eiker kommune en såkalt «skrivebordsøvelse» i beredskap. Fylkesmannen i Oslo og Viken hadde tatt turen til rådhuset i Hokksund for å drille kommunens krisestab i håndtering av en mulig krisesituasjon – denne gangen, en tenkt skogbrann som truer bebyggelse på Ormåsen. Mer enn dette visste ikke kommunens administrasjon på forhånd. Øvelsen skal være så realistisk som mulig for kommunen, og fylkesmannen må holde kortene tett til brystet.

Øver for å bli gode på krisehåndtering

Hensikten med å gjennomføre en slik øvelse er å trene på kommunens planverk for beredskap, slik at organisasjonen kan stå best mulig rustet ved en eventuell krisesituasjon. Ettersom dette består av mye forskjellig, må øvelser planlegges godt og grundig slik at flest mulig avdelinger og seksjoner får trent på en realistisk måte. Kommunen arrangerer også egne øvelser med jevne mellomrom, men både forberedelsene og spenningen øker vesentlig hos alle involverte når Fylkesmannen kommer på visitt. 

Fylkesmannen gir sin muntlige tilbakemelding etter øvelsen (foto: Riste-Bjørkli)

Slik øver vi

Selve øvelsen består av at kriseledelsen (som består av ordfører, kommunelege, kommunedirektør og kommunalsjefer) samles i Formannskapssalen, som også er rådhusets største beredskapsrom. Rundt seg i rommet har de tilgang på krisestab og sentrale fagpersoner for ulike viktige instanser i en krise. I tillegg til Fylkesmannen selv, er Brannvesenet, Heimevernet, Sivilforsvaret og ulike frivillige organisasjoner tilstede som observatører. Observatørenes jobb er å vurdere kommunens innsats underveis, og deretter komme med en muntlig evaluering når øvelsen er over. Fylkesmannen sender alle i rommet oppgaver underveis, som beskriver hva som skjer i løpet av en tenkt krisesituasjon. Et vesentlig moment i øvelsen består også av å teste hvordan kriseledelsen og krisestaben håndterer å jobbe under økende press, og derfor kan det brått bli tett mellom oppgavene og følgelig utfordrende å prioritere riktig.

- Sitter igjen med en trygg følelse

Fylkesmannen og observatørene var i store trekk godt fornøyde med kommunens gjennomføring av beredskapsøvelsen. Det var bred enighet om at kommunen har forbedret seg siden siste, tilsvarende øvelse for noen år tilbake. Økt fokus på beredskap, planverk og jevnlige egenøvelser de seneste årene er trolig noe av årsaken til dette.

Kommuneoverlege Einar Braaten sitter i kriseledelsen, og var en av deltakerne på beredskapsøvelsen. - Det er spennende og lærerikt å gjennomføre sånne øvelser. Det haglet med utfordringer som ble sendt til kriseledelsen via fylkesmannens beredskapsmail. Det var stressende fordi de kom så tett, og det ble liten tid til å utføre tiltakene som ble diskutert. Flere ble samlet i kriseledelsen etterhvert som øvelsen utviklet seg. Jeg opplevde scenariet som ble øvd, som høyaktuelt, og som ga noen utfordringer det var viktig å øve på. Jeg fikk med meg mange ting jeg må finne tid til å gå gjennom og forbedre meg på, men sitter igjen med en trygg følelse om at vi har en solid kriseledelse som vil kunne takle store kriser hvis det skjer, skriver kommuneoverlege Einar Braaten i sin blogg.

Du er en del av Norges egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at oppbevarer mat, drikke og utstyr i hjemmet slik at du kan klare deg selv i 72 timer ved en evt. krise, som for eksempel langvarig strømbrudd, ekstremvær eller liknende. Klikk her for å lese mer om hva slags mat og utstyr du bør ha, hvordan du oppbevarer vann osv.


Opprettet: 05.12.2019 18:17