Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

God beredskap for nødvann i Øvre Eiker

Grøner, Cathrine Endret:01.11.2018 19:17
Illustrasjonsfoto av vann

​1. november ble det gjennomført en praktisk beredskapsøvelse i regi av Sikkerhets- og beredskapsnettverket Godt Vann i Drammensregionen (GVD).

Momenter i øvelsen var samhandling, beredskapsplaner, nødvannsutstyr og logistikk. Målsetting med øvelsen var at kommunene og Viva skal bli bedre rustet til å bestille og motta nødvann, og kjenne til planer og rutiner rundt dette i egen kommune. Selve øvelsen var praktisk med bestilling, utkjøring, mottak, påfylling, test av fylling til kanne/vannsekk og innhenting av nødvannsutstyr.

I Øvre Eiker var målet å opprette en nødvannspost ved Renseanlegget i Hokksund. Ca. kl. 10:45 kom det en lastebil med en flatpakket 1000 liters tank. Denne ble lastet av og pakket opp, og en innvendig plastsekk med koblinger for fylling av vann ble montert, samt kran for tapping til kanner, flasker og vannsekker.

Ca. 11:00 var tankbil på plass for fylling av tank, og kl. 11:15 var det klart for fylling av vannsekker til to innbyggere som kom for å hente drikkevann fra nødvannsposten. Hele prosessen fra levering av tank til at innbyggere kunne komme og hente drikkevann var gjort på ca. 30 minutter.

Utenfor renseanlegget er det mulig å plassere flere nødvannstanker, og det er lagt opp strøm som kan brukes til varmekabler og varmematter som kan monteres på tanken hvis det er vinter og kuldegrader. Det er også veldig god parkeringskapasitet for innbyggere som må komme og hente vann. Ved en større hendelse som involverer flere tettsteder, kan det også plasseres nødvannstanker andre steder i kommunen.

Øvelsen viste at Øvre Eiker kommune har gode rutiner for bestilling, mottak, montering av tank, og etablering av nødvannspost for innbyggerne i kommunen. Det er viktig med gode, praktiske beredskapsøvelser, slik at vi får testet at planverk, rutiner og praktisk gjennomfører fungerer slik som det er tenkt hvis det skulle bli en reell hendelse/krise. 
Opprettet: 01.11.2018 19:08