Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Om brøyting av veg og private avkjørsler

Grøner, Cathrine Endret:04.01.2018 14:06
Illustrasjonsfoto av brøyting

​Ved snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. 

Øvre Eiker kommune som veiholder har forståelse for at det kan være irriterende for innbyggerne at det brøytes eller freses snø inn i private avkjørsler og eiendommer da dette medfører ekstraarbeid for den enkelte.

Det er lenge siden de rettslige forholdene rundt dette problemet ble nedfelt av Samferdselsdepartementet. Brøyting av snø fra offentlig vei inn på tilstøtende eiendommer har vært praktisert over hele landet og i alle år, og departementet legger til grunn at dette er forhold oppsittere må leve med. En må også ta i betraktning at eierne av de tilstøtende eiendommer har en fordel av at veien blir gjennombrøytet på en slik måte at trafikksikkerhet og fremkommelighet blir ivaretatt.

Veiloven slår fast at det er den enkelte avkjørselseier som er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til eiendommen, dette gjelder også rydding av snø etter brøyting av tilliggende vei.

Det er vanskelig å tenke seg en ordning hvor den som brøyter veien også skal brøyte avkjørslene etter hvert. I de tilfelle dette skaper spesielle problemer for den enkelte, må disse forholdene løses på annen måte.


Opprettet: 23.11.2017 12:39