Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunestyret vedtok budsjett for 2020

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:12.12.2019 10:59

​Kommunestyret vedtok 11. desember budsjettet for 2020 og økonomiplan for årene 2021-2023. Les om hva som er hovedsatsingene for neste år.

Budsjett og økonomiplanen er kommunestyrets oppdrag til kommunedirektøren for 2020 og ambisjoner for årene 2020-2023.
Øvre Eiker kommune har lave inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet, men innbyggerne i Øvre Eiker har samme krav på tjenester som andre innbyggere i landet. Det betyr at Øvre Eiker kommune må drive effektivt og være innovative for å kunne gi innbyggerne det tjenestetilbudet de fortjener. Grafisk framstilling av driftsbudsjettet for de ulike seksjonene i 2020

Noen av hovedsatsningene i budsjett 2020 er:

• Styrking av budsjett for vedlikehold av kommunale bygg med 3,9 millioner kroner.
• Bemanningsnormer i skole og barnehage følges opp med økte bevilgninger til sektoren og det avsettes økte midler til å styrke budsjettet til barnevernet som over tid har vist seg å være vanskelig å holde.
• Alle tjenester kompensert for pris- og lønnsvekst og alle tjenester kompensert for endringer i befolkningssammensetningen.
• Øvre Eiker budsjetterer med et netto driftsresultat på 8,5 millioner kroner i 2020, noe som er nødvendig for å kunne investere i skoler, barnehager og omsorgsbygg i årene fremover.
• Vann og avløpsinvesteringer ble vedtatt med 66,6 millioner kroner.
• Øvrige investeringer i bygg og anlegg, ikt-investeringer, beredskap, ladestasjoner etc. ble vedtatt med 37,5 millioner kroner.
• Startlån ble vedtatt med en ramme på 30 millioner kroner. Dette betyr at flere innbyggere i Øvre Eiker kan få muligheten til å gå fra å leie bolig til å eie egen bolig.

Øvre Eiker kommune er en kommune med en sterk befolkningsvekst, noe som er både en mulighet og en utfordring. Ambisjonen for 4-årsperioden er en årlig befolkningsvekst på 1,8 prosent.

Les hele den politiske saken om budsjettet.

Opprettet: 11.12.2019 18:41