Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunestyret vedtok budsjett for 2019

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:19.12.2018 17:54

Kommunestyret vedtok i sitt møte 12. desember budsjett for 2019 og økonomiplan for årene 2020-2022. Budsjettet for neste år er stramt, men det er et budsjett som tar tak i de viktigste utfordringene i kommunen.

Budsjettet for 2019 er bindende for administrasjonen, mens det er retningsgivende for perioden 2020-2022. Kommunestyret hadde en lang og god debatt om budsjettet, men gjorde ikke store endringer i formannskapets innstilling til kommunestyret. Etter at opposisjonens forslag om å utrede eiendomsskatt falt, ble budsjett og økonomiplan enstemmig vedtatt.

Endringene foretatt i kommunestyrets behandlingKommunestyret vedtok budsjett for 2019 på møtet 12. desember 2018. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

- Nøstetangen Glassmuseum fikk en engangsbevilling på 180.000 kroner i 2019.
- Til ungdomsrådet ble det bevilget 123.000 kroner.
- Budsjettkutt i seksjonene ble reversert med 415.000 kroner.
- Til bygging av urnelund i Vestfossen ble det bevilget 1.000.000 kroner i 2020 og tilsvarende beløp i 2021.
- Handicap-toaletter i forbindelse med festsalen i rådhuset ble prioritert innenfor allerede avsatte investeringsmidler.

Hovedtrekk i driftsbudsjettet

- Styrking av frivilligheten gjennom tilskuddspolitikken og økte rammer
- Satsning på psykisk helse for barn og unge gjennom opprettelse av stilling som skolepsykolog
- Opptrapping av ressursene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Bemanningsnorm i barnehager og pedagognorm i skolene følges opp i tråd med statlige retningslinjer
- Forsering av digitaliseringen av skolene
- Ny plattform for IKT som legger til rette for fremtidsrettede og effektive løsninger
- Styrking av helse og omsorgssektoren
- Gratis bruk av badene for ungdom under 19 år

 Endringer i gebyrer og avgifter

Hovedinnretningen er at avgifter og gebyrer økes med forventet pris- og lønnsvekst på 2,8 %.
- Prisene for SFO økes med 250 kroner per måned utover forventet pris- og lønnsvekst.
- Vann- og avløp, byggesak og plansaksbehandling skal driftes til selvkost, og gebyrene fastsettes ut fra dette.
- Oppholdsbetaling i barnehagene følger statens satser.
- Gratis kjernetid for 2- og 3-åringer i barnehagene utvides i 2019.

Les den politiske saken om budsjettet.

 

Opprettet: 13.12.2018 13:14