Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mange meninger om Hokksunds fremtid på folkemøtet

Grøner, Cathrine Endret:16.03.2018 11:12
Bilde av vandringen gjennom stasjonsgata i Hokksund. Foto: Grøner

​Mange ville være med på byvandringen gjennom Hokksund. Kommunalsjef Morten Lauvbu tok ansvar for å transportere lydanlegget som trengtes for at alle skulle høre, i en trillebår, byen rundt.

​Hokksunds fremtid er sendt ut på høring i form av forslag til ny reguleringsplan. Mange møtte opp til byvandring gjennom sentrum etterfulgt av folkemøte onsdag denne uka for å lære mer om planen, og si sin mening om hvordan fremtidens Hokksund burde se ut. 

Byvandring med visualisering

Byvandringen startet på Bruhjørnet, der arkitektbyrået Dark har tegnet inn et forslag med et fiskeskjelett-inspirert bygg i tre og betong, med henvisning til lokalhistorie som tømmerfløting, laksefiske og industri. I tilknytning til bygget er det vurdert en trapp ned til elva som skal bli et naturlig møtested – eller Hokksunds egen spansketrapp, som forslaget ble kalt. Videre gikk turen til branntomta, som i dag brukes til midlertidig parkering, der det er foreslått et boligutbyggerfinansiert leke- og aktivitetsområde i tilknytning til rådhuset, med underjordisk parkeringskjeller. Her fikk de oppmøtte også høre at kommunen vurderer å åpne rådhuset mer mot publikum for å øke kulturtilbudet; bygget har flere store forsamlingsrom som kunne vært brukt mer enn i dag.

Lokalhistorie i Stasjonsgata

Ved banken fikk vi en kortfattet innføring i Hokksunds arkitekturhistorie, og ikke mange hadde riktig svar på hvilket bygg de  kunne se rundt seg som hadde høyest antikvarisk verdi: nemlig nr. 43/45 i Stasjonsgata. Dette er et av kommunens 84 umistelige kulturminner; et sen-funkis teglsteinshus av sjelden kvalitet bygget i 1958, opprinnelig tegnet av arkitekten Bjarne Thinn Syvertsen, og mulig et av de beste eksemplene som er å finne på norsk etterkrigsmodernisme. Mye av bygningsmiljøet i området Stasjonsgata/Tangengata er i stor grad uendret fra 1940-tallet, noe som betyr at flere generasjoner stort sett har sett det samme når de har tråkket gjennom disse gatene. Nå gjelder det å ta vare på Hokksunds identitet og egenart også videre inn i fremtiden, sa rådgiver fra kommunens planavdeling, Bernt-Egil Tafjord til forsamlingen, som på dette tidspunktet hadde blitt tilført næring av Blomsterparlamentet, som like blide som alltid stilte opp med varm kaffe og solbærtoddy mens de venter på bedre tider, også kjent som våren.

Siste stopp ventet ved den gamle ungdomsskoletomta, som er besluttet solgt av kommunestyret. Også her har Dark arkitekter foreslått hva området kan brukes til i sammenheng med resten av planen, og tanken er et blandet tilbud av boliger og næringsområder, men også med mulighet for utvidelse av ungdomsskolen, barnehage og kanskje en videregående skole. Her står de(n) som en gang kjøper området ganske fritt, med unntak av detaljhandel, ettersom man ønsker mest mulig fortetting av butikker i Stasjonsgata, som allerede er en handlegate. Også på dette området er det mulig å se for seg underjordisk parkering.  

Dette teglsteinsbygget har svært høy antikvarisk verdi. Foto: Grøner

Stor interesse for folkemøte

- Deler av dette planforslaget vil kunne påvirke byen 100 år frem i tid. Det er derfor ikke nødvendigvis dere, men deres barn og barnebarn som vil oppleve endringene – så tenk på dette når dere gir deres mening og kommer med forslag, sa rådmann Trude Andresen til forsamlingen som hadde møtt opp på det åpne folkemøtet som fulgte direkte etter byvandringen. Mens de småfrosne byvandrerne varmet seg med wienerpølser, seg det stadig inn flere folk fra gaten og festsalen var til slutt full av innbyggere, utbyggere, ansatte og noen nysgjerrige naboer fra Nedre Eiker som ønsket å lære mer og si sin mening om reguleringsplanforslaget.

Det ligger noen klare politiske føringer til grunn for planforslaget, som for eksempel ulike kommunale og statlige planer, at den gamle ungdomsskoletomta skal reguleres med tanke på salg og at medvirkning skal være en viktig del av planprosessen. Byvandringen, folkemøtet og den åpne kontordagen til planavdelingen 4. april er viktige faktorer for å sikre at de som ønsker det, får sagt sin mening.

Medvirkningsprosessen til nå har vist at folk er opptatt av at Hokksunds særpreg må ivaretas, at offentlige møteplasser både ute og inne er viktige for både barn, voksne og gamle, at Stasjonsgata skal være handlegate, at elva og de grønne omgivelsene kan knyttes bedre sammen med byen, at parkering er noe folk er opptatt av og at det blir plass til å utvide dagens ungdomsskole en gang i fremtiden.

- Mange av innspillene og oppdragene vi har fått til nå, dreier seg jo om enkeltomter eller mindre områder som gårdeiere, utviklere eller beboere er opptatte av. Nå skal vi prøve å sette sammen en helhetlig plan, fortalte plansjef Anders Stenshorne:

Festsalen var fullsatt onsdag kveld. Foto: Grøner

Hva er en god by?

Rådmannen utfordret så forsamlingen, som satt kjente og ukjente sammen rundt festsalens mange runde bord, til å diskutere seg i mellom hvilke kvaliteter Hokksund har som by i dag, og hvilke den skal ha i fremtiden. Diskusjonen gikk på identitet, hvilke kvaliteter en god by har og hva som skal til for at Hokksund skal kunne defineres som en god by. God belysning, relativt lave bygninger, en brygge på bruhjørnet, en skøytebane i sentrum, mer aktivitet i området rundt brua, boliger beregnet for unge førstegangskjøpere i sentrum, mer aktivitet i sentrum i form av arrangementer og servering på ettermiddagen i helgene og møteplasser der det er mulig for foreldre å ta seg en kopp kaffe mens barna leker var blant punktene som ble nevnt i forsamlingen. Noen etterlyste også mer kultur i form av teater og kino, og spurte om det ikke ville være mulig å bygge et kulturhus. Rådmannen svarte at det ikke er aktuelt for kommunen selv å bygge noe slikt nå med tanke på den økonomiske situasjonen, men understreket at rådhuset skal utvikles til å kunne brukes mer til slike formål enn det gjør i dag – her ligger det mange, flotte store rom som står mye ubrukt i løpet av en uke. Biblioteket, som ligger i samme bygg, er allerede mye mer enn et bibliotek – her foregår det ukentlig konserter, kafeer og mange andre typer arrangementer for alle aldre, og tilbudet er svært populært.

Når alle som ønsket å ta ordet hadde fått sagt sitt, takket rådmannen for alle innspill og understreket at alt som blir sagt eller sendt inn i høringsperioden, blir tatt opp til vurdering.
– Vi må tørre å tenke litt visjonært rundt Hokksund nå. Dette er ordentlig by som vi vil at folk skal ønske å flytte til. Så kom med de innspillene du måtte ha, små eller store, avsluttet rådmannen.

Fikk du ikke med deg folkemøtet, men har likevel spørsmål du vil ha svar på, innspill du vil sende inn til planen – eller lurer du på hvordan du sender inn din mening? Planavdelingen holder åpen kontordag i Servicesenteret på rådhuset i Hokksund den 4. april fra 12:00 – 18:00 på rådhuset. Den 6. april 2018 er siste frist for å sende inn en høringsmerknad.

Planen og alle vedleggene finner du på denne siden.


Opprettet: 16.03.2018 10:39