Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Demokratidugnad fram mot valget

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:14.03.2019 13:12

Øvre Eiker kommune vil jobbe sammen med rådene, grendeutvalg og frivilligheten for å sette fokus på demokratiet. Målet er økt valgdeltakelse ved kommune- og fylkestingsvalget i september.

Valgoppslutningen i Øvre Eiker har gjennomgående vært lav de siste valgene. For å øke tilliten til og oppmerksomheten om lokaldemokratiet, starter kommunen nå et dugnadsarbeid sammen med frivillige lag og foreninger. Noe av det vi vil jobbe for, er å øke bevisstheten, minne folk om valget, informere om hvordan man kan stemme og oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin.

Stemmer du ikke, bestemmer du ikke

- Kommunen må være sitt ansvar bevisst og gjøre det som er mulig for å få opp andelen unge som stemmer, sier gruppeleder og ordførerkandidat for Øvre Eiker Høyre, Adrian Tollefsen. - Dette prosjektet er viktig for å gjøre ungdommen oppmerksom på hvordan lokaldemokratiet fungerer, og hva det faktisk innebærer å bruke stemmeretten. 

Niclas Tokerud er gruppeleder og ordførerkandidat for Øvre Eiker Arbeiderparti og håper at prosjektet vil kunne bidra til at flere bruker stemmeretten og vise viktigheten av å delta i demokratiet. - Hvis du ikke stemmer, så er du ikke med og bestemmer, understreker Tokerud. Formannskapet i Øvre Eiker kommune fronter Demokratidugnaden 2019. Foto: Cathrine Grøner

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Kommunestyret har vedtatt en medvirkningsstrategi som slår fast hvor viktig innbyggernes deltakelse er for utvikling av et godt lokalsamfunn. Kommunens vedtatte innovasjonsstrategi peker også på at innbyggeres medvirkning er viktig for å finne nye løsninger på våre lokale utfordringer.

I samarbeidet som nå starter opp, skal en administrativ gruppe i kommunen fram mot valget jobbe med å få lag, foreninger, råd og utvalg med i prosessen. De skal legge til rette for arrangementer der demokrati og deltakelse er tema og koble prosjektet sammen med arbeidet med avvikling av valget og forhåndsstemming. En stor fellessamling som planlegges med frivilligheten 13. mai vil være en viktig arena for dugnaden.

Vedtar valgløfte

KS vil i forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte i april, lansere noe de kaller “Valgløftet 2019”. De oppfordrer alle lokalpolitikere til å stille seg bak erklæringen som handler om å hegne om demokratiet og dets spilleregler. Kommunestyret i Øvre Eiker vil formulere og behandle et eget Valgløfte i sitt møte 3. april.

Det skal også vurderes å lage en tilsvarende tekst som Valgløftet, for innbyggerne, som kan “vedtas” av lag og foreninger og rådene, som en innbyggererklæring for demokratiet. Det er særlig viktig at ungdom mobiliseres til å stemme, så det er avgjørende at Ungdomsrådet tar en aktiv rolle.

Opprettet: 13.03.2019 19:56