Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering Renningsåsen pukkverk

Sakshaug, Marit Tveit Endret:15.12.2017 10:52

​Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i sitt møte 21.06.2017, sak 103/17 - Detaljplan for Renningsåsen massedeponi. Saken har ved en feil ikke blitt varslet før nå, og Øvre Eiker kommune beklager dette.

​Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht. PBL § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Skjema og orientering om klagerett finnes på kommunens hjemmeside www.ovre-eiker.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicesenter, tlf. 32 25 10 00.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3 må settes frem i løpet av 3 år fra i dag.

Sakens dokumenter:

Opprettet: 15.12.2017 10:28