Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Slik ruster vi elevene digitalt

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:12.12.2019 13:31

En ny digital strategi for grunnskolene i Øvre Eiker skal gjøre elevene best mulig rustet for den digitale hverdagen de lever i i dag, men også i møte med arbeidslivet om noen år. Første del av digitaliseringsstrategien ble vedtatt av kommunestyret 11. desember.

Grunnskolene i Øvre Eiker lager en ny digitaliseringsstrategi med mål og tiltak for elever, lærere, skoleledere og kommunen som skoleeier. Vi skal utvikle en skole som gjør elevene klare til å håndtere en verden som forandrer seg raskt, og bidra til at elevene kan det de trenger når de om noen år skal ut i jobb. Den digitale grunnopplæringen for elevene skal være oppdatert og fremtidsrettet. Det er framtidas barn og unge som skal bruke digitale verktøy, se løsninger innen teknologi og ikke minst kunne lede den digitale utviklingen.

Digital kunnskap er grunnleggendeElevene i grunnskolen lærer blant annet å bruke iPad og Chromebook. Foto: steveriot1, Pixabay.com

Digitale ferdigheter er likestilt med andre grunnleggende som lesing, skriving, regning og det å kunne uttrykke seg godt muntlig. Elevene skal kunne bruke digitale verktøy som Chromebook og iPad, og læremidler i form av ulike programvare. Dette for å få en kompetanse som gjør dem i stand til å mestre livet og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. IKT skal være en planlagt og integrert del av læringsmiljøet deres. Det krever at skolen har klare mål, undervisningsopplegg og tilgang på utstyr. I tillegg må lærerne få god nok kompetanse gjennom sin lærerutdanning og gode muligheter for videreutvikling.

Strategien er både overordnet og konkret

Gjennom den nye strategien legger kommunen føringer for arbeidet med digitalisering i grunnskolen i Øvre Eiker. Første del, som nå er vedtatt, bygger på sentrale styringsdokumenter om IKT i opplæringen og setter mål for alle nivåer i skolen. Del 2 blir et konkret arbeidsverktøy som skal si noe hvordan vi skal bruke digitale verktøy og digitale læremidler på hvert trinn. Del 2 ferdigstilles i løpet av våren 2020.

Les hele den politiske saken.

Opprettet: 11.12.2019 18:49