Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Digital utvikling på tvers av kommunegrensene

Grøner, Cathrine Endret:08.09.2021 16:01

​Formannskapet bestemte i sitt møte 1. september at kommunen inngår avtale om deltakelse i det regionale digitaliseringssamarbeidet DigiViken.

​Digitaliseringsarbeidet i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter skal i tiden framover legge grunnlaget for utvikling av sammenhengende tjenester til innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv. Dette krever samordning og samarbeid på nye og forpliktende måter. Den nasjonale digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor» adresserer behovet for forsterket innsats på digitaliseringsområdet. Øvre Eiker kommune sin vedtatte digitaliseringsstrategi bygger også på den nasjonale strategien.

Innbyggerne i fokus for utviklingen

DigiVikens formål er å etablere et regionalt samarbeid innen digitaliseringsområdet mellom kommunene og fylkeskommunen. Samarbeidet skal skape gjensidig nytte, og hovedfokuset for partnerskapet er innbyggerne i Viken. Videre skal det sette deltakerne i stand til å håndtere og dra nytte av den digitale utviklingen. Gjennom koordinering og tilrettelegging for innføring av nasjonale løsninger, skal løsningene raskt og effektiv kunne tas i bruk og gi gevinster. Samarbeidet skal bidra til å forenkle informasjonsflyt mellom kommunenes egne løsninger og fellesløsninger som følge av nasjonale statlige og kommunale tiltak. Kollektiv læring, erfaringsutveksling og felles løsninger er med på å forsterke og forenkle innsatsen på digitaliseringsområdet. Det er i tillegg viktige faktorer for å hindre digitalt klasseskille mellom kommuner.

I formannskapets møte ble kommunedirektørens anbefaling om å inngå avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid (DigiViken) enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.

Klikk her for å lese hele den politiske saken. 


Opprettet: 08.09.2021 15:59