Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Egengodkjenning - Detaljplan for Fiskumparken

Sakshaug, Marit Tveit Endret:08.11.2019 14:46

​I sitt møte 22.10.2019 egengodkjente kommunestyret detaljplan for Fiskumparken.

​Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9. Klagen sendes Øvre Eiker kommune inne
3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes med K-saksnummer 116/19 og navn på planen.
Skjema om klagerett finnes på kommunes hjemmeside eller ved henvendelse Servicesenteret tlf. 32 25 10 00.

Eventuell krav om erstatning eller innløsning i medhold av PBL § 15-2 og 3, må settes fram innen
tre år fra denne kunngjøringen.

Sakens dokumenter

Egengodkjenning sak 116/19
Plankart
Bestemmelser
Endringslogg

Opprettet: 08.11.2019 14:38