Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunestyret orientert om eierskap og formålsbygg

Grøner, Cathrine Endret:05.06.2019 12:06

​Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF har overtatt driften av kommunens formålsbygg fra 1. april 2019. I går fikk politikerne i kommunestyret en innføring i bruken av og tilstanden til kommunens mange formålsbygg, eierskap og interkommunale samarbeid som kommunen er involvert i. 

Kommunestyret møtes gjennom året jevnlig til hel- eller halvdagsseminarer der de får mulighet til å dykke dypere ned i et tema. Denne gangen var det duket for et halvdagsseminar med fokus på kommunens eierposisjoner og kommunens formålsbygg, herunder alt fra skoler til sykehjem til rådhuset.  Hensikten med disse temadagene er at kommunestyret skal få den informasjonen de trenger til å senere kunne ta viktige beslutninger på vegne av kommunen.

Ny organisering i kommunalt foretak

Kommunestyret besluttet i fjor å organisere driften av kommunens eiendommer i et eget kommunalt foretak. Øvre Eiker kommunale eiendom KF får anledning til å fokusere all sin energi på forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg.

Interkommunale samarbeid

Øvre Eiker kommune har i dag ca. 20 interkommunale samarbeid. Dette er avtaler der kommunen på et tidspunkt har vurdert det som mest nyttig å samarbeide med en eller flere andre kommuner for å kunne levere gode tjenester. Eksempler på interkommunale samarbeid Øvre Eiker er med i akkurat nå, er brannvesen, renovasjon, skatteoppkrever, innkjøp og landbruk. Samarbeidene vurderes jevnlig, og kommunen vurderer også fortløpende å gå inn i nye interkommunale samarbeid der det kan være både lønnsomt og gagne innbyggerne som skal motta tjenestene.

Bookingløsning for lokaler etterlyst

Kommunalsjefene for de ulike seksjonene gikk en etter en på talerstolen for å fortelle politikerne om hvordan de bruker «sine» bygg, samt om hvilke muligheter og utfordringer de ser. De fleste kommunale bygg i Øvre Eiker har en eller annen form for sambruk, og mange av lokalene har også mulighet for utleie. Flere av kommunalsjefene løftet opp behovet for en fulldigital bookingløsning for innbyggere, næringsdrivende og andre som ønsker å leie rom av kommunen i forbindelse med ulike arrangementer. Per i dag finnes det ikke et tilfredsstillende selvbetjeningssystem som for eksempel viser hvilke lokaler som er ledige når. Det er nå det kommunale foretaket som har ansvar for å etablere en slik løsning.

Brukbart, men slitt

Gjennomgående er de fleste av kommunens bygg i grei bruksstand, men flere fremstår som utdaterte. Enkelte bygg, som for eksempel noen av omsorgsboligene på Eikertun, flere skoler og barnehager, samt rådhuset, har behov for større oppgraderinger i tiden som kommer. Rådhuset bærer i dag preg av dårlig inneklima, dårlig ventilasjonsanlegg, manglende sikkerhet, få møterom og vedlikeholdsetterslep. Dette bygget skal både være en trygg og egnet arbeidsplass for ansatte, og samtidig en åpen møteplass for innbyggerne på en og samme tid. En tidligere utført mulighetsstudie for rådhuset viser at det på sikt kan være mest hensiktsmessig å dele rådhuset i to; med en administrasjonsdel og en åpen møteplass-del. Rådhuset ble følgelig et av diskusjonstemaene i forsamlingen denne dagen, men det ble også påpekt av politikerne at behovet for oppgradering og utvidelse er mer presserende for kommunens skolebygg. 

Les også

Klikk her for å lese eller laste ned hele presentasjonen som politikerne fikk


Opprettet: 05.06.2019 11:59