Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Status for selskapene - stor optimisme

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:26.09.2019 14:43

​Til møte i eierutvalget 25. september var Øvre Eiker Energi AS, Eiker Eiendomsutvikling AS og Øvre Eiker kommunale Eiendom KF invitert. Dette var siste møtet i eierutvalget i denne perioden, og utvalget ønsket en status for selskapene og hvordan de ser på fremtiden.

​Alle selskapene ga uttrykk for optimisme med tanke på fremtiden, selv om det også er noen utfordringer for alle selskapene.

Øvre Eiker Energi AS

Øvre Eiker Energi AS har over tid hatt en likviditetsmessig presset situasjon, men økonomisk sett ser det betryggende ut. Selskapet er i en omstruktureringsfase, og nettselskapet skal skilles ut med egen daglig leder, noe som er et krav fra Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE). Ellers ga selskapet uttrykk for at det innen fiberutbygging og ny teknologi (f.eks solenergi) ligger store muligheter. Selskapet er bevisst på ansvaret som lokalt energiselskap og prøver å spille på lag med lokalsamfunnet, noe som blant annet skal vise seg i en ny plan for sponsing.

Eiker Eiendomsutvikling

Eiker Eiendomsutvikling er et økonomisk sunt drevet selskap som forvalter kommunens boliger. For kommunen er det en utfordring at inntil 10 prosent av eiendomsmassen til enhver tid står tom, og i et tett samarbeid med kommunen, håper selskapet å redusere dette tallet.

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF er et nyopprettet selskap som skal ta seg av byggene som kommunen yter tjenester i. Hovedutfordringen for selskapet er å skaffe seg oversikt over vedlikeholdsetterslepet og prioritere hva som skal gjøres når. Selskapet anslår vedlikeholdsetterslepet til 170 millioner kroner og det er selvsagt en økonomisk utfordring for kommunen som må løses på lang sikt. Daglig leder for selskapet, Gunn Edvardsen, fortalte eierutvalget også om hvordan selskapet struktureres. Noe som skapte begeistring i eierutvalget, var når daglig leder fortalte om teknologiske muligheter som kan tas i bruk. Noe som ble nevnt, var blant annet sensorteknologi som kan gjøre at renhold foretas når det er behov, og ikke etter fastsatt hyppighet.

Ellers i eierutvalget ble det behandlet en sak om sammenslåing av kontrollutvalgssekretariatene i Buskerud, Akershus og Østfold til et felles sekretariat for nye Viken fylkeskommune. Eierutvalget sluttet seg enstemmig til kommunedirektørens forslag om å støtte opprettelsen av et felles sekretariat.

Opprettet: 26.09.2019 14:34