Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eikers plan for fremtiden

Sakshaug, Marit Tveit Endret:18.06.2021 10:56

​Større, miljøvennlig og smartere er stikkord for samfunnsdelen, mens arealdelen åpner for nye, store boligområder i Vestfossen, på Ormåsen og på østsiden av Hokksund. Forslaget til ny kommuneplan som nå er på høring, bygger videre på etablerte visjoner.

Øvre Eiker kommune har sett inn i krystallkulen og lagt har lagt en ambisiøs plan for komme på riktig spor inn i fremtiden. Helhetstenking og bærekraftperspektiv gjennomsyrer den planen som bygger videre på etablerte visjoner i planen som nå legges ut på høring. Om fremtiden skal møtes som Øvre Eiker kommune eller Eiker kommune er fortsatt ikke avgjort. 

Fortsatt utvikling forutsetter befolkningsvekst og planforslaget legger vekt på tiltrekke seg barnefamilier til nye boligområder, blant annet for å få en jevnere aldersfordeling i befolkningen. Samtidig skal de nye boligområdene være en del av løsningen for vår tids utfordringer, som reduserte klimagassutslipp, klimatilpassing og tilrettelegge for urbant landbruk. 

Stedene får fortsatt en viktig rolle i å nå kommuneplanens mål. Hvert av stedene får sin egen omtale i samfunnsdelen, med forventninger ut fra stedets forutsetninger. Lokal næringsutvikling og sysselsetting er viktig for en vekstkommune av Øvre Eiker størrelse, både i et næringsperspektiv og miljøperspektiv. Derfor satses det blant annet på infrastruktur som svarer til vår digitale arbeidshverdag gjennom full bredbåndsdekning. 

Vern av dyrka mark har vært et viktig tema i planprosessen, noe som har resultert i at totalt 160 dekar er foreslått tilbakeført fra boligformål til landbruk. Både i Hokksund og i Vestfossen foreslås det nye, store boligområder som skal bidra til befolkningsvekst. Det største området i Hokksund, Blåfjell, er på  800 mål. Dette er en del av et område som strekker seg over i Drammen kommune, med ytterligere 1000 mål på andre siden av kommunegrensen. I Vestfossen foreslås et område på nesten 600 mål til bolig på Røkeberg.

 
Blåfjell, Hokksund

Røkeberg, Vestfossen

Nå legges hele planen ut på høring og legges ut på kommunens hjemmesider innen kort tid. Det betyr at både du og offentlige myndigheter kan komme med tilbakemeldinger om planforslaget. Dokumentene blir lagt ut på kommunes hjemmeside, og fristen for merknader er satt til 1. september. Opprettet: 15.06.2021 10:19