Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Etisk råd i helse og omsorg - et positivt produkt av en pandemi

Grøner, Cathrine Endret:29.03.2021 09:32

​Året 2020 ble de kommunale helse- og omsorgstjenestene utsatt for hittil ukjente prøvelser. Hvordan håndtere en pandemi?

​Koronapandemien har satt kompetanse og kapasitet på prøve. Det har ikke bare utfordret den helse- eller sosialfaglige kompetansen i smittevern og ivaretakelse av innbyggernes helse og velferd. Pandemien har også utfordret evnene til etisk refleksjon og håndtering av vanskelige etiske spørsmål.

Økt bevissthet og kompetanse om verdispørsmål

Det viste seg tidlig at det var de eldste og skrøpeligste som var mest utsatt for å bli syke og dø med Covid-19. Ivaretakelse av beboerne på Eikertun og i omsorgsboligene ble derfor tidlig et viktig tema i planleggingen og gjennomføringen av tiltak for smittevern. Innføring av besøksrestriksjoner var et viktig tiltak for å beskytte pasientene, men slike tiltak har også store konsekvens for mange av pasientene som ikke fikk besøk av sine kjære. Spørsmålene knyttet til smittevern avstedkommer mange etiske spørsmål og dilemma.

I løpet av våren 2020 etablerte derfor Seksjon helse og omsorg Etisk råd. Etisk råd har som formål å bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til bruker-/pasientbehandling hos ledelse og medarbeidere i Seksjon helse og omsorg. Rådet skal bidra til kunnskap, ferdigheter og holdninger om den etiske dimensjonen i møte med pasienter, brukere og arbeidskolleger. Kommunen etikkplakat og verdier ligger til grunn for rådets arbeid.

- Når vi snakker om etikkarbeid, er det ofte de store og «tunge» sakene som dukker opp, av typen «liv og død» . Men, å være etisk bevisst handler i hverdagen om å ta de veloverveide beslutningene i de små og store avgjørelsene vi gjør hele tiden, basert på gode verdier og holdninger, sier leder for etisk råd Wenche Lindseth.  – Samtidig trenger vi noen ganger å få reflektert sammen over vanskelige situasjoner vi står i og som – uansett hva vi gjør – ikke gir et godt resultat. Noen ganger er det nok at personalet reflekterer sammen, og andre ganger er det ikke nok, og dilemmaet forblir uløst. Det er disse situasjonene som vi føler vi ikke kommer i mål med, som kan presenteres for Etisk råd, sier Lindseth.

Årsrapporten for etisk råd ble fremlagt for kommunestyret den 24. mars 2021. Klikk her for å lese den politiske saken.


Opprettet: 29.03.2021 09:29