Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppstart av privat detaljregulering av Fiskum næringspark

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:05.07.2017 11:35

Etter plan- og bygningslovens §12-8, varsles det om oppstart av privat planarbeid for et sett av eiendommer ovenfor E134 ovenfor avkjøringen til Darbu i Øvre Eiker kommune.

​Det ble den 22.06.16 stadfestet en områdeplan for området i Øvre Eikers kommunestyre, og denne ble senere stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud. Denne vil ligge til grunn for detaljreguleringen. Området er regulert til næringsformål, infrastruktur og grønnstruktur.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere eiendommene til næringsformål, infrastruktur og grønnstruktur og i større detalj fastsette lokasjon av avkjøringer, interne veier, trasévalg for infrastruktur, samt i større grad presisere geografisk fordeling av høyder og ulike næringsvirksomheter innenfor området.

Se kart og les mer om saken.

Fiskum næringspark kart

Opprettet: 05.07.2017 11:29