Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Politisk flertall for Buskerudbypakke 2

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:22.06.2018 12:00

​Kommunestyret har i sitt møte 20. juni tatt endelig avgjørelse på at de støtter opp om forslaget til ny Buskerudbypakke 2. Fire representanter stemte imot, de resterende 33 stemte for og sørget for flertall.

23. mars ble ordførerne i Buskerudbyens kommuner i ATM-utvalget enige om hvilken bypakke de ville sende videre til endelig lokalpolitisk sluttbehandling. Det er dette som nå er behandlet i kommunestyret i Øvre Eiker.
Kart over bomplasseringer i ny Buskerudbypakke 2

Bakgrunn for ny Buskerudbypakke 2

Bakgrunnen for arbeidet med en ny Buskerudbypakke, er at Drammensområdet har en befolknings- og trafikkvekst som forventes å fortsette i årene som kommer. Dersom det ikke blir tatt grep for å løse opp i trafikkproblemene, vil det bli stadig oftere og lengre køer på veinettet, og miljøproblemene vil øke. En godt fungerende infrastruktur er svært viktig for næringslivet, både med hensyn til næringstransporter og arbeidstakernes mulighet til å gjennomføre sine reiser.


Prosessen videre

Prosessen videre nå, er at det må gjøres likelydende lokalpolitisk vedtak i by- og kommunestyrene i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Buskerud fylkesting.

Etter endelig lokalpolitisk vedtak, skal bypakken oversendes Statens vegvesen for videre saksgang. Statens vegvesen ved Vegdirektoratet vil deretter oversende bypakken til Samferdselsdepartementet for ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet fremmer deretter stortingsproposisjon. Stortingsvedtak må foreligge før brukerbetaling/bomordning kan settes i drift.


Buskerudbysamarbeidet har ambisjon om oppstart av forhandlinger om en byvekstavtale i 2018, stortingsbehandling av bompengeproposisjon våren 2019 og igangsetting av Buskerudbypakke 2 i 2020.

Les mer om Buskerudbypakke 2 i den politiske saken.
Du kan også lese mer på Buskerudbyens hjemmesider.
Se hele forslaget til Buskerudbypakke 2.

Opprettet: 22.06.2018 11:52