Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forberedelser til flom i Øvre Eiker

Sakshaug, Marit Tveit Endret:06.04.2018 09:16
Bilde av våt skogsbilveg. Illustrasjonsfoto: Pexels (veeterzy)

​Det er store snømengder og muligheter for større flomhendelser på Østlandet denne våren.

​Øvre Eiker kommune er varslet av NVE om at smelteflommen kan bli større enn normalt. Kommunen gjør sine forberedelser for å forebygge flomskader.

Forebygger med nedtapping
Mange har sett at vannstanden i Eikern og Fiskumvannet/Vestfosselva er vesentlig lavere enn normalt. Her har Øvre Eiker Energi tappet ned mot laveste regulerte stand for å ha en buffer dersom tilsiget av vann skulle øke vesentlig utover våren. Nedtappingen har skjedd i tett dialog med Fylkesmannen fordi det også berører Fiskumvannet Naturreservat.

God oversikt
Kommunen har god oversikt over de steder som er mest utsatt for flomskader og har også varslet enkeltgrunneiere og bedt disse forberede seg. Kommunens avdeling for vei og park gjør jevnlig inspeksjoner og arbeider for å sikre at stikkrenner, grøfter, kulverter m.m. er åpne og klare for å håndtere større vannmengder.
Kommunen vil samtidig oppfordre alle grunneiere til å sjekke egne installasjoner som er beregnet for bortledning av vann. Sluk, stikkrenner, drenering m.m. bør kontrolleres, og eventuelle blokkeringer fjernes.

Positivt med lave temperaturer
Så lenge nattetemperaturen er relativt lav vil smeltinga av snø gå sakte og vannveiene vil håndtere dette greit – slik de gjør det hvert år. Kommunens avdeling for vei og park melder at det er relativt lite frost i bakken. Dette er en fordel fordi vannet også trekker ned i bakken og ikke bare flyter på overflaten.

Kommunen mener at slik det ser ut nå, er det ikke grunn til å være spesielt bekymret for flomskader utover normalt. Dersom temperaturen skulle øke vesentlig slik at snøsmeltingen øker, eller det skulle komme langvarig eller kraftig regn, kan dette bildet endre seg.

Opprettet: 06.04.2018 08:14